Vättleskolan 4-9


På Vättleskolan i Rannebergen verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Vättleskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter och verksamheter på skolan

Stiftelsen Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är för elever i årskurs 8-9 som behöver extra studiestöd för att nå gymnasiebehörighet.

Måndagar och onsdagar för årskurs 8. Kl. 16.30-19.30

Tisdagar och torsdagar för årskurs 9.  Kl. 16.30-19.30

Föranmälan krävs. För mer information och anmälan prata med din mentor på skolan.  


Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Olivia Klüft, Koordinator Lights On
Telefon: 031-366 50 59  Mobil: 076- 697 71 15
E-post: olivia.kluft@socialnordost.goteborg.se