Frejaskolan F-9


I Tynnered är skolorna en viktig del i ett aktivt områdesarbete. På Frejaskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Frejaskolan

Kom på föräldracafé för att träffa andra föräldrar och prata om frågor som rör tonårstiden. Eller starta en aktivitet med andra vuxna eller barn i området i skolans lokaler. Laga mat tillsammans, var med på läxhjälp eller planera en högtid i skolans lokaler. Tillsammans med dig kan skolan bli en mötesplats som bidrar till en tryggare vardag för barn, unga och boende i området.

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studierär delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på skolan

På Frejaskolan finns fritidsaktiviteter i anslutning till skoldagens slut. Här är några exempel på aktiviteter:

Under våren 2023 har elever från olika årskurser kunnat testa på bland annat handboll, schack, bordtennis, fotboll och olika kulturinslag. Under kommande termin undersöker vi tillsammans med eleverna vilka aktiviteter som ska bli mer återkommande.

Fem dagar i veckan serveras frukost till elever på mellanstadiet och högstadiet innan skoldagen börjar, med hjälp av ledare och personal från Önnereds handbollsklubb. Målet är att alla ungdomar ska kunna starta dagen i lugn och ro och ha ork och koncentration under skoldagen.

Varje skoldag finns två fritidsledare på plats i skolan för rastaktiviteter och efter skolan-aktiviteter tillsammans med elever på högstadiet. Initiativ, planering och genomförande av aktiviteterna står eleverna själva för.

På föräldraträffar kan du som vårdnadshavare eller förälder med barn i tonåren träffa andra föräldrar och prata om frågor som du tycker är viktiga. Vi delar information om familje- och fritidsaktiviteter i området och planerar upplägg för kommande föräldraträffar tillsammans.

Varje torsdag erbjuds extra studietid för elever på mellanstadiet, med personal och volontärer från Räddningsmissionens verksamhet Studiestunden.   

Information om aktuella aktiviteter skickas via VKlass och mentorernas veckobrev. Du kan också se information om flera av aktiviteterna via stadens kalendarium
Kalendarium för Göteborgs Stad - Aktuella aktiviteter på Frejaskolan 

Ett arbete i samverkan

Arbetet byggs tillsammans med flera olika aktörer och samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidens fastighetsbolag, kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och näringsliv i området.

Detta är en del i arbetet med Jämlik Stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats. 

Kontaktuppgifter

Maria Ottosson, koordinator
Telefon: 072-144 59 19
E-post:  maria.ottosson@socialsydvast.goteborg.se 
Besöksadress: Ekebäcksgården, Mandolingatan 45, Västra Frölunda