Föräldraaktiviteter och föräldraskapsstöd

Föräldrar och andra vuxna träffas för att nätverka, prata om föräldraskap, lära sig språk eller prata om aktuella och viktiga frågor.

Lär känna din granne i Hjällbo

En kvällsaktivitet för att öka den sociala tilliten i Hjällbo som invånarguiderna hållit i, tillsammans med Lights on och deras aktivitetsledare och med stöd från mötesplatsen Kärnan i Hjällbo, varje onsdag.

Familjeakademin

Varannan vecka bjuder Nytorpsskolan in elever i årskurs 4 med sina föräldrar till Familjeakademin. Under träffarna pratar vi om olika viktiga ämnen, fikar och har en trevlig stund tillsammans.

Bygg broar

När vårdnadshavare känner sig viktiga och delaktiga i sina barns skolgång, stärker det arbetet i området. Samarbetande vuxna skapar trygghet för barnet, som får bättre förutsättningar att förstå sin omvärld.

Landamäreskolan och föreningen Bygga Broar arbetar för en bra dialog mellan vårdnadshavare och skola. Vi bjuder in till temakvällar om viktiga värdegrundsfrågor, utifrån varje familjs unika bakgrund. Målet är att skapa trygga relationer mellan personal, vårdnadshavare, barn och unga. Under dessa kvällar finns även aktiviteter för barnen så att vårdnadshavarna kan delta lättare.

Lyfta ansvar från barnet

När vuxna i skolan och hemma har olika syn på viktiga frågor, kan barnet känna sig klämt emellan. Vuxna måste samarbeta för att skapa förståelse och respekt för varandras uppdrag, vilket hjälper barnet. Dialogkvällarnas syfte är att stärka kommunikationen och samarbetet mellan barnens vuxna.

Det är de vuxnas ansvar, både i skolan och i hemmet, att kommunicera med varandra för att skapa förståelse, samsyn och respekt för varandras uppdrag och på så sätt hjälpa barnet.

Målet är att dialogkvällarnas innehåll ska stärka kommunikationen, förtroendet och samarbetet mellan barnens viktiga vuxna. Barnet ska kunna vila i att de vuxna tar ansvar utifrån sina roller, att de vuxna samarbetar med och respekterar varandra.


Exempel på teman på dialogkvällarna:

  • Skolans och hemmets uppdrag
  • Hur kan vi hjälpas åt för att ge våra barn en trygg uppväxt?
  • Barn och våld
  • Hur hjälper jag mitt barn att utveckla sitt språk?
  • Kroppen och knoppen
  • Jämlikhet
  • Fritid
  • Socialtjänsten, hur arbetar de?

Här finns kontaktuppgifter för dig som vill veta mer om dialogkvällarna på Landamäreskolan.

Om Bygga Broar

Bygga Broar drivs av Acting4change och erbjuder verktyg för långsiktigt värdegrundsarbete. Målet är att stärka barns rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld. Personal får ökad kompetens och trygghet i samtal med vårdnadshavare.

Kontakt Bygga Broar i Göteborg:

Emmelie Rönnblad, samordnare Bygga Broar, förskoleförvaltningen
Telefon: 031-3673593
E-post: emmelie.ronnblad@forskola.goteborg.se

Bygga Broars webbplats kan du läsa mer om deras arbete.