Frukostklubb

På några av skolorna serveras gratis frukost på morgonen, så att barnen ska ha mer energi att klara av skoldagen.

Frukostklubb i Tynnered

Att starta dagen med frukost i lugn och ro ger goda förutsättningar för en skoldag med koncentration och ork. Med hjälp av personal inom Fritid, Önnereds handbollsklubb och Lidl kan elever på Vättnedalsskolan och Frejaskolan få äta gratis frukost.

Tre dagar i veckan serveras en hälsosam frukost för elever på Vättnedalsskolans mellanstadium och  Frejaskolan på högstadieelever innan skoldagen börjar. 

Frukosten är en insats som rullat på länge och som är väldigt uppskattad av eleverna. Den serveras varje vardag tillsammans med Önnereds Handbollsklubb som fått pengar från Destination Tynnered. Varje vardag äter mellan 50-70 elever i mellan- och högstatidet frukost på skolan innan sin första lektion, säger Maria Ottosson, koordinator för Skola som arena.

Vi ställde två frågor till Christoffer Wennergren på Lidl om varför matkedjan sponsrar maten till barnens frukost:

Varför vill ni som ett företag vara med i sammanhang där många aktörer samverkar för att ordna frukost för barn på en skola i Tynnered?

— För oss på Lidl med stor närvaro i Frölundaområdet kändes det självklart att vara med att bidra till något som vi verkligen tror på som just detta projekt. Att ge skolbarnen en möjlighet med en bra start på dagen med frukost och energi för att klara skoldagen på ett så bra sätt som möjligt kommer ge mervärden för hela området på sikt.

Kan du som företagare beskriva det mervärde som samverkan med andra kan skapa, för er som företag och för målgruppen.

— På sikt tror vi på en tryggare boendemiljö och ett större intresse av en hälsosammare livsstil med en bra start på dagen och idrott efter skolan. Men också en möjlighet att komma närmare det lokala området. Många som bor i Tynnered är idag/framtiden våra medarbetare och kollegor.

Rektor Lena Gustafsson berättar att effekten av frukosten är tydlig:

Vi har inte längre hungriga elever i skolan. Utan de är pigga och glada - vilket leder till att de har lättare att koncentrera sig under lektionerna samtidigt som det blir mindre konflikter.