Samarbeta med oss

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till och bidra mot mer jämlika uppväxtvillkor i Göteborg stad. Vi samarbetar med näringsliv, stiftelser och kommuner för att hjälpa barn att få en aktiv fritid och skapa en mötesplats för alla som bor eller verkar i området.

Vi samverkar för barnens bästa

Socialförvaltningarna och grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad koordinerar Skola som arena. Vi samarbetar med skolan, kulturskolan, fritid och socialtjänst. Men också med näringsliv och idéburna organisationer som fastighetsbolag, idrotts- och kulturföreningar och föräldragrupper.

Skola som arena är en samverkansform där vi tar vara på engagemang och resurser tas i ett geografiskt område, med fokus på barnens behov. I vissa områden har barn större utmaningar, till exempel med trångboddhet eller få fritidsaktiviteter i närområdet, och deras föräldrar kan ha en låg inkomst. Här behöver vi samarbeta för att förbättra barnens livssituation.

Genom att släppa in olika aktörer kan vi tillsammans skapa lösningar för barn och vuxna i dessa områden. Exempel på insatser är att en förening serverar frukost innan skolan, en annan erbjuder sportaktiviteter och en föräldragrupp ger läxhjälp efter skolan. Detta visar hur vi kan möta familjers utmaningar utan kostnad, genom samverkan.


Exempel på hur du kan vara med och bidra

  • Föreläsningar. Ge barn, unga och deras föräldrar på skolan inspiration, kunskap och framtidstro. Det kan vara med olika teman, om exempelvis barn och våld, kroppen och knoppen, jämlikhet, fritid, trygg uppväxt.
  • Bidra till aktiviteter. Exempelvis utflykter och biobesök.
  • Vara en viktig vuxen på skolan. Vara med i aktiviteter som frukostklubb, läxhjälp, familjeaktiviteter.
  • Berätta om er arbetsplats. Träffa barn och unga mellan 10 och 16 i framtidspaketet, år för att prata om er arbetsplats, yrken och karriärsresor.
  • Föräldraaktiviteter och föräldraskapsstöd. Nätverk och dialog med vårdnadshavare och vuxna.
  • Ta emot praoelev. En möjlighet att träffa de ungdomar som står i startgroparna till gymnasievalet och sina kommande yrkesval. Det är en möjlighet att visa upp era yrken och er bransch innan eleverna gör sitt studieval, och att visa på de olika möjligheter som finns i det kommande arbetslivet. Läs mer.


Vi är bara ett samtal eller mejl bort