Torpaskolan F-9


På Torpaskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Skola som arena på Torpaskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på skolan

Läxhjälp och bollek med Qviding FIF

Varje måndag kl 14.30-16.30 håller Qviding FIF läxhjälp och bollek för mellanstadieelever på Torpaskolan och i Torpahallen. Läs mer om aktiviteten på Qvidings hemsida: Läxhjälp och Bollskoj med Qviding

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan Skolan, Socialförvaltningen Centrum, Fritid, Bostadsbolaget, Kulturskolan, Idrotts- och föreningsförvaltningen, barn, föräldrar, föreningar och organisationer, och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Anna Malmer, koordinator skola som arena
Telefon: 076-51 130 55
E-post: anna.malmer@socialcentrum.goteborg.se