Det här gör vi

Skola som arena bygger på samverkan. Att skapa en mer jämlik stad och att minska skillnader i barn och ungas uppväxtvillkor är inget som Göteborg Stad kan göra själv. Offentlig sektor på olika nivåer, näringsliv, civilsamhälle och medborgare är alla del av lösningen.

Exempel på initiativ inom skola som arena

Du kan se vad varje enskild skola erbjuder under rubriken här finns vi.Här kan du läsa om några av våra initiativ på skolorna

Föräldraaktiviteter och föräldraskapsstöd

Vårdnadshavare och andra vuxna träffas för att nätverka, prata om föräldraskap, lära sig språk eller prata om aktuella och viktiga frågor.

Delaktighet, påverkan och demokrati

Aktiviteter för att främja engagemang och demokrati hos elever, vårdnadshavare och omgivning.

Läxhjälp

En möjlighet att elever att komma och få hjälp inför prov eller bli klar med någon av sina läxor.

Fritidsaktiviteter och familjeaktiviteter

En bredd av fritidsaktiviteter för barn och unga som idrotter, cirkusskola, kulturkafé, kulturskolan, samtalsgrupp, bakning och pyssel.

Frukostklubb

Eleverna erbjuds frukost på skolan då att de ska kunna starta dagen i lugn och ro och ha ork och koncentration under skoldagen.