Framtidspaketet


Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga förutsättningar att leva och verka i samhället. För detta behövs förebilder som kan visa på olika valmöjligheter för framtiden. Ofta är det vårdnadshavare eller andra vuxna i barnens närhet som fungerar som dessa förebilder, men där sådana nätverk inte finns behöver det omgivande samhället kliva in och kompensera.

I arbetslivet finns en mängd olika yrken som många barn och unga inte känner till. Därför finns ett behov av att synliggöra bredden av yrken och vilka vägar som leder till dessa. Detta är tanken med Framtidspaketet där företag genomför aktiviteter riktade till barn och unga mellan 10 till 16 år. Aktiviteterna är relaterade till olika yrken och karriärer. 

Företag är viktiga förebilder

Genom Framtidspaketet får ni som företagare träffa barn och unga mellan 10 och 16 år för att prata om er arbetsplats, yrken och karriärsresor. Det handlar om att visa de unga personerna vilka möjligheter som finns och på så sätt hjälpa dem att närma sig arbetslivet.  

Ett utbyte mellan företag och unga personer 

Tanken med framtidspaketet är att ni som företag fungerar som förebilder för unga personer. Och kanske träffar ni några av era framtida medarbetare, sommarjobbare eller praktikanter. Möten med unga personer ger er också möjlighet att få nya perspektiv på er bransch och arbetsplats. Vad tycker till exempel dagens unga är viktigt hos en framtida arbetsgivare? 

Så går det till 

Framtidspaketet arrangeras inom konceptet Skola som arena och aktiviteterna bedrivs i skolans lokaler på eftermiddagar efter skoltid, i områden där barns uppväxtvillkor är utmanande och arbetslivet och karriärvägar inte alltid är så synliga. Framtidspaketet innehåller flera aktiviteter, bland annat "Nyfiken på yrket" och "Skrivarstuga: CV och personligt brev". Så här gör ni för att delta:

  1. Som företag väljer ni vilken av de två aktiviteterna som passar er bäst – Nyfiken på yrket eller Skrivarstuga: CV och personligt brev.

  2. Processledare från Göteborgs Stad och Göteborgsregionen stöttar er i att ta fram ett detaljerat upplägg som funkar för just er.

Ni förbinder er att delta vid tre tillfällen, varav det sista med fördel är ett studiebesök på er arbetsplats. Vid varje tillfälle behöver minst två och max fyra personer från ert företag medverka. Räkna med att ert medverkande kommer att ta totalt cirka 10 timmar exklusive restid. Nedan kan du läsa mer om respektive aktivitet. 

Aktiviteter 

A. Nyfiken på yrket (mellanstadiet och högstadiet)  

Hur är det att jobba hos er? Vad gör man en vanlig dag? Vilka arbetsuppgifter utförs? Vilka yrkesroller finns?

Vad behöver man vara bra på för att jobba hos er?

Standardupplägg

10 minuter - Introduktion

30 minuter - Skräddarsydd aktivitet

30 minuter - Fika & mingel

Under det första tillfället ligger fokus på att lära känna och skapa relation, samt väcka intresse. Andra tillfället fokuserar på att eleverna får sätta sig in i er verksamhet genom att t.ex. hjälpa er med en utmaning ni identifierat. Tredje tillfället fördjupar och bygger vidare. Om det finns förutsättningar är detta sista tillfälle ett studiebesök i er verksamhet.

B. Skrivarstuga: CV och personligt brev  

Hur skriver man CV och personligt brev? Hur fyller man sitt CV? Hur hamnade ni i de yrken ni jobbar med idag? Vilka egenskaper är bra att ha om man ska jobba hos er?

Standardupplägg

15 minuter - Introduktion & enklare övning

30 minuter - Skrivarstuga

30 minuter - Fika & mingel

 

Under det första tillfället ligger fokus på att lära känna och skapa relation. Andra och tredje tillfället handlar om att fördjupa och bygga vidare.


Företag kan lämna en intresseanmälan

  1. Lämna intresseanmälan till Armin.Cuk@goteborgsregionen.se
  2. Kort digitalt möte 
  3. Arbeta internt – Vilka ska vara med? Vem är huvudansvarig? Beställa brottsregisterutdrag  
  4. Förträff – 1,5 timme– Tips, idéer och bra att tänka på samt förbereda i detalj. 
  5. Genomförande 
  6. Digitalt utvärderingsmöte 
  7. Eventuell möjlighet till fortsatt arbete med elevgruppen 

Totalt cirka 10 timmar exklusive restid.  

Kontakt

Armin Cuk
E-post: Armin.Cuk@goteborgsregionen.se