Barnstyrelsen


På Lövgärdesskolan har barnen själva har stora möjligheter att påverka vilka aktiviteter som genomförs inom Skola som arena. I Barnstyrelsen beslutar de på vilket sätt en pott pengar ska användas och får sedan hjälp av vuxna att genomföra aktiviteterna.

På Lövgärdesskolan arbetar vi med att utveckla demokratiska former för barn så att de kan känna sig delaktiga och kunna påverka sin miljö. Detta leder i sin tur till att unga känner ansvar för sig själva och sin omgivning.

Sedan i februari 2020 har skolan haft ett forum som vi kallar Barnstyrelsen. Forumet finns nu också på finns nu på ytterligare två skolor, Gärdsmosseskolan och Bergsjöskolan.

Så här fungerar Barnstyrelsen på Lövgärdesskolan

Varje klass på skolan väljer en representant till Barnstyrelsen som totalt består av 20 ledamöter. Styrelsen har hand om en pott på 30 000 kronor som unga i Lövgärdet kan ansöka medel ur. Medlen kommer från fastighetsägarna i området, Victoria Park och Poseidon AB.

Kriterierna för att få en ansökan beviljad har Barnstyrelsen själv beslutat och de är:

Barnstyrelsen stöttar aktiviteter för unga i Lövgärdet.

  • Barn och unga upp till 18 år som bor eller går i skola i Lövgärdet kan söka.
  • Aktiviteterna är alkohol- och drogfria och måste följa svenska lagar.
  • Ingen vinstdrivande verksamhet får bedrivas. Inga föreningar kan söka.

Barnstyrelsen träffas varannan vecka och diskuterar de inkomna ansökningarna som den beviljar eller avslår. När styrelsen beviljat en ansökan om en aktivitet kan den genomföras av de som ansökt. Till sin hjälp har de vuxna på skolan.

Ett konkret sätt för barn och unga att påverka

Barnstyrelsen på Lövgärdesskolan har sedan starten i februari 2020 diskuterat ett femtiotal ansökningar. Av dessa har de allra flesta beviljats. Vissa ansökningar har avslagits för att barnen tycker att de är för kostsamma. Då försöker vi hitta andra sätt att finansiera aktiviteten, med hjälp av samarbete med olika organisationer.

Under 2020 har barnen genomfört cirka 20 aktiviteter vid ett 40-tal tillfällen. Av potten på 30 000 kronor har 20 000 kronor använts till aktiviteter.

För barn är det viktigt att känna delaktighet och att bli tagen på allvar. Skola som arena på Lövgärdesskolan präglas tydligt av de ungas intresse och engagemang. I Barnstyrelsen har de makt och möjlighet att påverka aktiviteterna i Skola som arena och på så sätt själva styra över sin fritid.


Flickor målar ett klassrum

Flickor i åttonde klass har sökt och beviljats medel ur Barnstyrelsen för att måla om sitt klassrum.