Frejaskolan F-9

I Tynnered är skolorna en viktig del i ett aktivt områdesarbete. På Frejaskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Frejaskolan

Kom på föräldracafé för att träffa andra föräldrar och prata om frågor som rör tonårstiden. Eller starta en aktivitet med andra vuxna eller barn i området i skolans lokaler. Laga mat tillsammans, var med på läxhjälp eller planera en högtid i skolans lokaler. Tillsammans med dig kan skolan bli en mötesplats som bidrar till en tryggare vardag för barn, unga och boende i området.

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studierär delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på skolan

På Frejaskolan finns det aktiviteter för högstadiet både på eftermiddagen och på kvällstid. Här är några exempel på aktiviteter som pågår under våren 2022:

Varje tisdag finns läxhjälp varvat med fysisk aktivitet för dig som går på högstadiet. Då finns ledare från Street Games, Önnereds handbollsklubb och studenter från Göteborgs Universitet på plats och håller i eftermiddagen och serverar mellanmål.    

På torsdagar och lördagskvällar håller ledare från Street Games i spontanidrott i idrottshallen för dig som går på högstadiet.

Varje fredag är Frölunda Innebandyklubb på plats i idrottshallen med prova på aktivitet för barn i årskurs 3-6.

Fem dagar i veckan serveras frukost till elever på högstadiet innan skoldagen börjar, med hjälp av ledare och personal från Önnereds handbollsklubb och Lidl. Målet är att alla ungdomar ska kunna starta dagen i lugn och ro och ha ork och koncentration under skoldagen.

föräldracafé kan du som vårdnadshavare eller förälder med barn i tonåren träffa andra föräldrar och prata om frågor som du tycker är viktiga. Vi delar information om familje- och fritidsaktiviteter i området och planerar upplägg tillsammans.

Se kalendarium för aktuella tider och aktiviteter: 
Kalendarium för Göteborgs Stad - Aktuella aktiviteter på Frejaskolan 

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidens fastighetsbolag, kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och näringsliv i området. En viktig samverkansaktör på Frejaskolan är projektet Destination Tynnered där Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden medfinansierar aktiviteter som pågår på skolan.

Detta är en del i arbetet med Jämlik Stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats. 

Kontaktuppgifter

Niklas Andersson, koordinator Lights On Frejaskolan
Telefon: 0707-857 102
E-post: niklas.andersson@socialsydvast.goteborg.se 
Besöksadress: Ekebäcksgården, Mandolingatan 45, Västra Frölunda