Validering & Vuxenutbildning

Bräckegymnasiet validerar yrkesmän inom byggsektorn i Göteborgsområdet. Genom validering kan du nå ända fram till ett yrkesbevis och en tryggad framtid. Vi har även ett stort nätverk av företag i regionen som är i behov av duktiga yrkesmän. Vi arbetar tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetarförbundet, avdelning 12.

Validering

Nu kan du som har erfarenheter inom byggsektorn men saknar formell utbildning validera dina kunskaper genom Bräckegymnasiet. Anmälan och beslut sker hos din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Valideringen börjar med en kompetenskartläggning under 1-3 dagar, där vi går igenom din erfarenheter och ser på dina förutsättningar att genomföra processen med ett gott resultat. Här ingår både teoretiska och praktiska övningar.

Blir du godkänd fortsätter arbetet med att du får genomföra ett antal praktiska och teoretiska övningar i reell byggmiljö under 5-20 dagar, beroende på vilken yrkeskategori du tillhör. Vid språksvårigheter eller särskilda behov kan valideringen förlängas.

Det finns tre utgångar efter validering:

 • du får efter validering komplettera med vissa delar, för att sedan tilldelas en utbildningsbok och placeras in i lärlingsstegen.
 • du får godkänt på alla ingående moment och tilldelas en utbildningsbok där du placeras in i lärlingsstegen.
 • du har sådana kunskaper att du tilldelas ett yrkesbevis efter fullföljd validering.

I dagsläget genomför vi valideringar till:

 • snickare
 • murare
 • anläggare
 • plattsättare
 • betongarbetare
 • ställningsbyggare
 • målare
 • golvläggare
 • anläggningsmaskinförare

Valideringen hålls på Stora Holm, Holmvägen 81, 417 56 Göteborg.

Vill du ha mer information kontakta, e-post: mikael.karlsson@educ.goteborg.se eller telefon: 073-800 06 06.

Vuxenutbildning

Bräckegymnasiet bedriver vuxenutbildning i lärlingsform i samarbete med regionala BYN och företagen i regionen. Utbildningen börjar med en orienteringskurs på 1-4 veckor. Där går vi igenom maskinhantering och grundläggande övningar för att försäkra oss om att eleven har de förutsättningar som krävs för att en utbildning till byggnadsarbetare.

Utbildningstiden omfattar 50 - 70 veckor, där du praktiserar i fyra veckor och arbetar hemma med teorin en dag i veckan. Se plan för vuxenutbildning nedan.

Du kan söka en lärlingsutbildning om du:

 • är folkbokförd i Göteborg eller har fått hemkommunens godkännande
 • är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år) eller
 • har ett slutbetyg, studiebevis eller examen från gymnasiet och är under 20 år

För att komma in på utbildningen måste du anmäla ditt intresse till Kommunala Vuxenutbildningen i Göteborg och därefter gå på ett informationsmöte för att göra din ansökan. Informationsmöten hålls en gång per månad. För vidare information om hur du ansöker se Alvis webbansökan

Du kan söka följande vuxenutbildningar hos oss:

 • byggnadsträarbetare
 • betongarbetare
 • murare
 • plattsättare
 • väg- och anläggningsarbetare.

Vuxenutbildningen hålls på Stora Holm, Holmvägen 81, 417 56 Göteborg.

Vill du ha mer information kontakta, e-post: mikael.karlsson@educ.goteborg.se eller telefon: 073-800 06 06.
Läs också mer om lärling inom kommunala vuxenutbildningen här: Lärling inom kommunal vuxenutbildning