Yrkespaket Bygg


Yrkespaketet är ett sätt att läsa in de kurser som behövs för att jobba inom byggbranschen utan en gymnasieexamen.

Om din utbildning

Yrkespaket är en utbildning för dig som vill lära dig grunderna i ett yrke och riktar sig till dig som går på ett introduktionsprogram. Yrkespaket Bygg förbereder dig för att söka jobb inom Bygg och anläggning branschen (snickare, målare, plåtslagare och anläggare). Utbildningen tar två år.

Kurser

Du läser de programgemensamma ämnen som eleverna läser på det nationella programmet Bygg och anläggning. Du väljer sedan en inriktning och läser därefter de gymnasiekurser som gör att du kan söka jobb inom yrket.

Praktik (APL)

Du kommer du att vara ute på en arbetsplats under minst halva din studietid. Lärare från skolan kommer att besöka dig regelbundet på arbetsplatsen för att bedöma dina kunskaper tillsammans med dina handledare.

Efter din utbildning

Efter att du genomfört utbildningen får du ett gymnasieintyg. Målet är att du ska kunna söka jobb inom det yrke som du utbildat dig för. Om du vill ta en gymnasieexamen senare kan du komplettera med kurser på vuxenutbildningen.

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Kontaktperson:

Malin Sandgren
Rektor för bygg och anläggning och för IMY (yrkesintroduktion och yrkespaket)

031-367 27 07, 070-301 82 54
malin.sandgren@educ.goteborg.se