ESA

Den här inriktningen passar dig som behöver extra stöd och anpassning i skolan.

ESA (Extra Stöd & Anpassningar) består av grupper av elever på cirka 15 elever. Undervisningen och miljön är anpassad efter elever som är i behov av särskilt stöd, både ämnesmässigt och socialt. I varje klass arbetar två lärare och i vissa klasser finns även elevassistent. Nästan all undervisning sker i hemklassrum. Eleverna här har en långsam inlärningstakt och målet är inte i första hand nationellt program. De flesta elever går här 2-4 år. 

Skolstart:

8.45

Förmiddagsrast:

9.45-10.00

Eftermiddagsrast:

12.30 — 12.45

Skolan slutar:

13.30