ESA


Den här inriktningen passar dig som behöver extra stöd och anpassning i skolan, långsammare inlärningstakt och socialt stöd.

Individuellt alternativ är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Här hos oss på Bräckegymnasiet IMA har vi flera varianter och inriktningar av IMA och ESA.

ESA (Extra Stöd & Anpassning) är en utbildning för elever som har en långsammare inlärningstakt och målet är inte nationellt program/vidare studier. I klasserna går cirka 15 elever. Undervisningen och miljön är anpassad efter elever som är i behov av särskilt stöd, både ämnesmässigt och socialt. Nästan all undervisning sker i hemklassrum och eleven går i skolan samma tider varje dag.

Det finns tre olika inriktningar inom ESA:

  • Yrkesprofil Serviceyrken
  • Allmän praktik
  • Skola 5 dagar i veckan