ESA

Den här inriktningen passar dig som behöver Extra Stöd och Anpassning i skolan. Individuellt alternativ är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Här hos oss på Bräckegymnasiet IMA har vi flera varianter och inriktningar av IMA och ESA.

ESA (Extra Stöd & Anpassningar) består av grupper av elever på cirka 15 elever. Undervisningen och miljön är anpassad efter elever som är i behov av särskilt stöd, både ämnesmässigt och socialt.

I varje klass arbetar två lärare och i vissa klasser finns även elevassistent. Nästan all undervisning sker i hemklassrum. Eleverna här har en långsam inlärningstakt och målet är inte i första hand nationellt program.

År 1 läser eleven ESA  Skola 5 dagar i veckan.

År 2-3 har eleven möjlighet att välja ESA Praktik eller ESA Yrkesprofil serviceyrken.