ESA

Den här inriktningen passar dig som behöver extra stöd och anpassning i skolan.

ESA (Extra Stöd & Anpassningar) består av grupper av elever på cirka 15 elever. Undervisningen och miljön är anpassad efter elever som är i behov av särskilt stöd, både ämnesmässigt och socialt.

I varje klass arbetar två lärare och i vissa klasser finns även elevassistent. Nästan all undervisning sker i hemklassrum. Eleverna här har en långsam inlärningstakt och målet är inte i första hand nationellt program.

År 1 läser eleven ESA  Skola 5 dagar i veckan.

År 2-3 har eleven möjlighet att välja ESA Praktik eller ESA Yrkesprofil serviceyrken.