Vaktmästare

Detta är skolservicepersonalen på Individuellt alternativ.

Glenn Öhrn

Hus Äran, Tessin och Stora Holm
Tel. 0728-567679
Glenn.ohrn@educ.goteborg.se