IMA Yrkesprofil barnomsorg

IMA Yrkesprofil barnomsorg en inriktning för dig som vet att du vill jobba inom barnomsorg. Här kombinerar du praktik på en förskola med gymnasiekurser som passar arbetet samt grundskolekurser i Svenska/Svenska som andraspråk och Matematik.

Eleverna har praktik 2-3 dagar i veckan från och med andra terminen. Praktiken är på förskola eller skola med barn i yngre åldrar. Lärarna från skolan besöker eleven regelbundet för att, tillsammans med handledaren på praktikplatsen, bedöma elevens kunskaper.

Ämnen och kursen:

  • Matematik  grund
  • Svenska/svenska som andraspråk  grund
  • Pedagogiskt arbete  200 gymnasiepoäng
  • Människors miljöer  100 gymnasiepoäng
  • Kommunikation  100 gymnasiepoäng
  • Skapande verksamhet  100 gymnasiepoäng

Utbildningens mål:

Att förberedas för arbetslivet inom barnomsorg. Efter godkänd utbildning får eleven befattningen Förskoleassistent.

Utbildningens längd:

2 år.

Så här berättar Lisa om utbildningen!