IMA Yrkesprofil barnomsorg


IMA Yrkesprofil Barnomsorg är en inriktning för dig som vet att du vill jobba inom barnomsorg. Här kombinerar du APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en förskola med gymnasiekurser som passar arbetet samt grundskolekurser i Matematik och Svenska/Svenska som andraspråk.

Individuellt alternativ (IMA) är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Här hos oss på Bräckegymnasiet IMA har vi flera varianter och inriktningar av IMA och ESA.

På IMA Yrkesprofil barnomsorg har eleverna APL 2-3 dagar i veckan från och med andra terminen. Praktiken är på en förskola eller skola med barn i yngre åldrar. Lärarna från skolan besöker eleven regelbundet för att, tillsammans med handledaren på arbetsplatsen, bedöma elevens kunskaper.

Ämnen och kursen:

 • Pedagogiskt arbete  200 gymnasiepoäng
 • Människors miljöer  100 gymnasiepoäng
 • Kommunikation  100 gymnasiepoäng
 • Skapande verksamhet  100 gymnasiepoäng

Valbara ämnen:

 • Matematik  grund
 • Svenska/Svenska som andraspråk  grund
 • Utbildningens mål:

  Att förberedas för arbetslivet inom barnomsorg. Efter godkänd utbildning får eleven befattningen Förskoleassistent.

  Utbildningens längd: 

  2  3 år.

  Så här berättar Lisa om utbildningen