Elevhälsa


Detta är Bygg- och anläggningsprogrammets elevhälsa.

Karin Gerard
Specialpedagog för Bygg- och anläggningsprogrammet
070-391 80 88
karin.gerard@educ.goteborg.se

Simon Larsson
Speciallärare i matematik, Bygg- och anläggningsprogrammet
072-221 00 67
simon.larsson@educ.goteborg.se

Carina Ylipää
Specialpedagog för Bygg- och anläggningsprogrammets yrkesintroduktion
070-386 36 09
carina.ylipaa@educ.goteborg.se

Cecilia Tengberg
Skolpsykolog
Tel: 079-062 18 41
cecilia.tengberg@educ.goteborg.se

Jeanette Baumgartner
Kurator för Bygg- och anläggningsprogrammet
073- 071 18 00
jeanette.baumgartner@educ.goteborg.se

Karin Hamnegård
Skolsköterska för Bygg- och anläggningsprogrammet
031-367 27 08, 070-244 36 19
karin.hamnegard@educ.goteborg.se