Programinriktat val


Denna utbildning är ett programinriktat val för dig som vill arbeta inom byggbranschen.

För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram men vill satsa på att utbilda dig till ett hantverksyrke inom bygg erbjuder vi Programinriktat val. Du ska ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andra språk. Du ska också ha godkänt betyg i engelska eller matematik samt fyra andra valfria ämnen.

Du följer det nationella bygg- och anläggningsprogrammets utbildningsplan samtidigt som du under utbildningens första år läser in grundskolans engelska eller matematik. Dina behov och din förmåga avgör hur många timmar du lägger på ämnet. Efter godkänt betyg fortsätter du med gymnasieskolans kurser i ämnet.

Kontakt

Malin Sandgren
Rektor 
Tel. 031-367 27 07 eller 070-301 82 54
malin.sandgren@educ.goteborg.se