Elevhälsa

Detta är vårt elevhälsoteam (EHT) på Individuellt alternativ.

Anne Johansson
Specialpedagog 
Tel: 079-098 00 88
anne.johansson@educ.goteborg.se

Cecilia Hackzell
Specialpedagog 
Tel: 073-666 09 81
cecilia.hackzell@educ.goteborg.se

Cecilia Tengberg
Skolpsykolog
(Nås via skolsköterska)

Erika Wikström 
Kurator 
Tel: 0765-17 67 57
erika.wikstrom@educ.goteborg.se

Josefina Mannberg 
Kurator 
Tel: 0704-30 82 19
josefina.mannberg@educ.goteborg.se

Ulla Jisemark Jilnö
Skolsköterska
Tel: 070-257 81 80
ulla.jisemark.jilno@educ.goteborg.se