IMA Skola fem dagar i veckan


Inriktningen IMA Skola fem dagar i veckan passar dig som behöver läsa in flera ämnen från grundskolan. Du följer en individuell studieplan som anpassats efter dina mål, behov och förutsättningar.

Individuellt alternativ (IMA) är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Här hos oss på Bräckegymnasiet IMA har vi flera varianter och inriktningar av IMA och ESA.

På IMA Skola fem dagar i veckan läser eleverna enbart de grundskoleämnen som de saknar betyg i.

Ämnen och kurser:

 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Geografi
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Slöjd
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Utbildningens mål:

Bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller programinriktat val (IMV).

Utbildningens längd:

Beroende på vilka förkunskaper och hur många betyg eleven har med sig tar utbildningen 1-3 år. Det är viktigt att tänka på att det är svårt att ta igen flera betyg på kort tid. Få elever klarar av att läsa mer än tre ämnen på ett år och uppnå godkända betyg.