Lindholmens gymnasiebibliotek

Studieplatser, hjälp med källkritik, gratis wifi. Lindholmens gymnasiebibliotek är skolbibliotek för alla gymnasieskolor på Lindholmen.

Gymnasieskolorna på Lindholmen har ett riktigt skolbibliotek med generösa öppettider där du som elev kan plugga, låna böcker, läsa tidskrifter och få hjälp med källkritik för ditt gymnasiearbete. Här finns ett femtiotal studieplatser, kunniga bibliotekarier och gratis wifi. 

Biblioteket har öppet varje dag mellan klockan 9 och 16. All information om biblioteket hittar du på bibliotekets googlesajt: Lindholmens gymnasiebibliotek.   

Personlig bibliotekarie

Alla skolor på Lindholmen har en egen gymnasiebibliotekarie. Tobias Eriksson är gymnasiebibliotekarie för Bräckegymnasiet. Han har en examen inom humaniora och har jobbat som bibliotekarie sedan 2019. Tobias skriver just nu på sin avslutande uppsats på bibliotekarieutbildningen. Den handlar om skolbiblioteksutveckling. Tobias är engagerad i att utforma lokalen inför bibliotekets nystart och med elevernas bästa i fokus. Han har dessutom ett stort intresse för källkritik och litteratur i alla former.

Tobias Eriksson
Telefon: 072- 255 78 73
E-post: tobias.eriksson@educ.goteborg.se