Om Bräcke Bygg


Bräckegymnasiet är skolan för dig som vill jobba inom byggbranschen! Hos oss finns ett yrkeskunnande och engagemang som leder rätt ut i arbetslivet. Vi bygger yrkesstolthet.

På Bräckegymnasiet finns Bygg- och anläggningsprogrammet med sex olika inriktningar samt en särskild högskoleförberedande variant av programmet för dig som vill läsa vidare till arkitekt eller byggingenjör.  Vi arbetar också med validering och vuxenutbildning inom byggsektorn. 

För att ge dig bästa möjliga förberedelse inför yrkeslivet, har Bräckegymnasiet legitimerade lärare med lång yrkeserfarenhet och ett väletablerat nätverk med över 200 praktikföretag som delar med sig av sina kunskaper.

Vi har små klasser vilket ger en hög lärartäthet och större chans till individualisering, hjälp och studiero.

Bräckegymnasiet kombinerar teori och praktik i nära samarbete med etablerade företag i byggbranschen. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), praktiken, innebär att du får upp till hälften av din utbildning på ett byggföretag där du får känna på hur arbetet är i vardagen.