ESA - Skola fem dagar i veckan


ESA Skola fem dagar i veckan är en inriktning för dig som behöver extra stöd och anpassning i skolan. Undervisningen Undervisningen utgår från den nivå där du befinner dig.

Individuellt alternativ är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Här hos oss på Bräckegymnasiet IMA har vi flera varianter och inriktningar av IMA och ESA.

ESA Skola 5 dagar i veckan är en utbildning där eleverna läser matematik, svenska/svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap samt elevens aktivitet (EA). Undervisningen utgår från den nivå där eleverna befinner sig.

EA är lektioner och aktiviteter som syftar till att eleverna ska få vara kreativa, träna på socialt samspel, arbeta praktiskt och röra sig fysiskt.  Alla elever har möjlighet att prova alla EA-aktiviteter under läsåret utifrån deras behov och önskningar, i samråd med lärare. 

Utbildningens mål

Att utvecklas efter bästa förmåga, att förberedas för arbetslivet eller att ha en plan för fortsatt utbildning, exempelvis fortsätta sin utbildning i annan klass på skolan alternativt annat IM-program eller folkhögskola.

Utbildningens längd

1–3 år.