ESA - Skola fem dagar i veckan

Den här inriktningen passar dig som behöver extra stöd och anpassning i skolan.

  • Matematik
  • Svenska/svenska som andraspråk  grund/Sv1/Sva1
  • Engelska  grund/en5
  • Samhällskunskap  grund/Sh1a1
  • Estetisk aktivitet (EA) (inom EA väljer eleverna mellan olika praktisk-estetiska ämnen, både grundskolekurser och gymnasiekurser).

Utbildningens mål:

  • Att utvecklas efter bästa förmåga samt att förberedas för arbetslivet.
  • Att ha en plan för fortsatt utbildning, exempelvis annat IM-program eller folkhögskola.

Utbildningens längd: 

2-4 år.