ESA - Skola fem dagar i veckan

ESA Skola fem dagar i veckan är en inriktning för dig som behöver extra stöd och anpassning i skolan. Individuellt alternativ är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Här hos oss på Bräckegymnasiet IMA har vi flera varianter och inriktningar av IMA och ESA.

Ämnen:

  • Matematik
  • Svenska/Svenska som andraspråk 
  • Engelska  grund
  • Samhällskunskap  grund
  • Elevens aktivitet (EA)
    Här erbjuds eleven aktiviteter med inriktning mot socialt samspel, estetisk verksamhet, rörelse m.m.

Utbildningens mål:

  • Att utvecklas efter bästa förmåga samt att förberedas för arbetslivet.
  • Att ha en plan för fortsatt utbildning, exempelvis annat IM-program eller folkhögskola.

Utbildningens längd:  1-3 år