ESA - Skola fem dagar i veckan

ESA Skola fem dagar i veckan är en inriktning för dig som behöver extra stöd och anpassning i skolan.

Ämnen:

  • Matematik
  • Svenska/Svenska som andraspråk 
  • Engelska 
  • Samhällskunskap 
  • Elevens aktivitet (EA)
    Här erbjuds eleven aktiviteter med inriktning mot socialt samspel, estetisk verksamhet, rörelse m.m.

Utbildningens mål:

  • Att utvecklas efter bästa förmåga samt att förberedas för arbetslivet.
  • Att ha en plan för fortsatt utbildning, exempelvis annat IM-program eller folkhögskola.

Utbildningens längd: 

2-4 år.