Individuellt alternativ (IMA)


Bräckegymnasiet IMA är en skola med stort engagemang för dig som är i behov av ett mindre sammanhang med särskilt stöd och du som behöver en studiemiljö med hög personal- och lärartäthet samt förstärkt elevhälsa. Vi har flera varianter och inriktningar av IMA och ESA (Extra stöd och anpassning).

Individuellt alternativ (IMA) är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. 

Inriktningar

På Bräckegymnasiet IMA erbjuder vi flera inriktningar för att utbildningen ska passa dina mål och dina behov.

Du läser grundskoleämnen för att kunna gå vidare till annan utbildning, arbetslivet eller annan verksamhet. Läs om våra olika inriktningar genom att följa länkarna på sidan eller i vår broschyr om Bräcke IMA för utskrift

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta:

Slussamordnare
Cecilia Hackzell
Tel: 073-666 09 81
cecilia.hackzell@educ.goteborg.se

Rektor
Karolina Möller
Tel: 072-553 84 80
karolina.moller@educ.goteborg.se