Administration

Här hittar du vår administrativa personal på programmet Individuellt alternativ, IMA och ESA.

Susanne Oscarsson
Administratör och Inköpare

Tel: 031-367 27 36
susanne.oscarsson@educ.goteborg.se

Bräckegymnasiet Individuellt alternativ IMA
Post- och besöksadress:
Diagonalen 6, 417 56 Göteborg