Administration

Detta är den administrativa personalen på programmet Individuellt alternativ.

Susanne Oscarsson
Elevadministratör för Individuellt alternativ, IMA
031-367 27 36
susanne.oscarsson@educ.goteborg.se