Studie- och yrkesvägledare

Här hittar du kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare (SYV) för Individuellt alternativ (IMA och ESA)

Jürgen Martens
Studie- och yrkesvägledare
031-367 30 51,  Mobil: 073-069 95 51
jurgen.martens@educ.goteborg.se
Jürgen sitter på Äran varje tisdag och fredag fm

Linn Eriksson
Studie- och yrkesvägledare
031-367 30 19, mobil: 070-791 70 98
linn.eriksson@educ.goteborg.se
Linn sitter på Äran varje onsdag fm 8-12 samt tisdagar udda veckor 8-15.