Vägen till högskolan


Du som går på ett yrkesprogram kan välja att läsa in de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet.

Du kan få grundläggande högskolebehörighet inom bygg- och anläggningsprogrammet genom att:

  • läsa svenska 2 under andra året (eller svenska som andra-
  • språk 2)
  • läsa svenska 3 under tredje året (eller Svenska som andraspråk 3)
  • läsa engelska 6 under det tredje skolåret

Om du skaffar en grundläggande högskolebehörighet har du fler valmöjligheter efter gymnasiet. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Som yrkeselev har du också rätt att efter gymnasiet läsa in högskolebehörighet på Komvux. När du söker till högskolan efter Komvux, är du i samma urvalsgrupp som elever som gått ett studieförberedande program.