Lärare


Detta är alla lärarna på Individuellt alternativ, IMA och ESA.

Elias Appelqvist
Lärare i biologi och matematik
Tel: 070-018 54  03
elias.appelqvist@educ.goteborg.se

Henrik Björck-Wigartz
Lärarassistent i serviceämnen
Tel: 0721-46 23 85

Nils Björkman
Lärare i barn- och fritidsämnen samt teater. 
Tel: 072-255 89 96
nils.bjorkman@educ.goteborg.se

Hanna Blohm
Lärare i bild, engelska och svenska
Tel: 072-856 54 48
hanna.blohm@educ.goteborg.se

Victor Coppen
Lärare i matematik
Tel: 0762-77 22 54
victor.coppen@educ.goteborg.se

Shaza Elba
Lärare i matematik och biologi
Tel: 072-255 87 31
shaza.elba@educ.goteborg.se

Julia Eskilsson
Lärare i svenska, matematik och serviceämnen
Tel: 079-066 02 46
julia.eskilsson@educ.goteborg.se

Chaima Es-Samri
Lärare i svenska som andraspråk och engelska
Tel: 073-597 52 05
chaima.es-samri@educ.goteborg.se

Frida Haglund
Lärare i svenska som andraspråk och matematik
Tel: 072-146 30 11 
frida.haglund@educ.goteborg.se

Ann-Sofie Halldin
Lärare i barn- och fritidsämnen
Tel: 076-147 65 21
ann.sofie.halldin@educ.goteborg.se

Ann Hasselmark
Lärare i engelska, ergonomi och estetiska ämnen
Tel: 072-562 00 57
ann.hasselmark@educ.goteborg.se

Charlotte Hedqvist Thorsson
Lärare i svenska som andraspråk och matematik
Tel: 0765-18 73 71
charlotte.thorsson@educ.goteborg.se

Jonna Hero
Lärare i samhällskunskap och svenska
Tel: 0701-67 54 89
jonna.hero@educ.goteborg.se

Pia Lindedahl
Förstelärare, svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap
Tel: 072-529 72 21
pia.lindedahl@educ.goteborg.se

Joakim Lindmark
Lärare i engelska och geografi
Tel: 072-556 56 32
joakim.lindmark@educ.goteborg.se

Camilla Magnusson
Lärare i svenska och serviceämnen
Tel: 0765-29 13 75
camilla.magnusson@educ.goteborg.se

Jack Magnusson
Lärare i matematik och idrott
Tel: 0735-77 54 26
jack.magnusson@educ.goteborg.se

Julia Matsson
Förstelärare och lärare i so-ämnen
Tel: 072-856 76 78
julia.matsson@educ.goteborg.se

Nils Milton
Speciallärare
Tel: 0735-741512
nils.milton@educ.goteborg.se

Patrick Pizarro
Lärare i historia, svenska och samhällskunskap
Tel: 073-597 25 75
patrick.rigoberto.pizarro.marin@educ.goteborg.se

Pernilla Schagerlind
Lärare i slöjd, ergonomi och kommunikation
Tel: 070-213 84 31
pernilla.schagerlind@educ.goteborg.se

Karolina Szewczyk
Lärare i svenska, kommunikation och ergonomi
Tel. 073-597 52 04 
karolina.dorota.szewczyk@educ.goteborg.se

Amanda Terlevic
Lärare i svenska som andraspråk och samhällskunskap
Tel: 079-062 29 71
amanda.terlevic@educ.goteborg.se

Julia Zarghami
Lärare i engelska och svenska som andraspråk
Tel: 070-597 76 34
julia.zarghami@educ.goteborg.se