Lärare

Detta är alla lärarna på Individuellt alternativ, IMA och ESA.

Elias Appelqvist
Lärare i biologi och matematik
Tel: 070-018 54  03
elias.appelqvist@educ.goteborg.se

Ashraf Bahnam 
Lärare i idrott och serviceämnen.
Tel: 079-062 53 57
ashraf.bahnam@educ.goteborg.se

Henrik Björck-Wigartz
Lärarassistent
Tel: 0721-46 23 85

Nils Björkman
Lärare i historia, samhällskunskap, barn- och fritidsämnen samt teater. 
Tel: 072-255 89 96
nils.bjorkman@educ.goteborg.se

Hanna Blohm
Lärare i bild, engelska och svenska
Tel: 072-856 54 48
hanna.blohm@educ.goteborg.se

Charlotte Christensen Österdahl
Lärare i svenska och kommunikation
Tel:  0737-45 64 37
charlotte.christensen.osterdahl@educ.goteborg.se

Shaza Elba
Lärare i matematik och biologi
Tel: 072-255 87 31
shaza.elba@educ.goteborg.se

Bo Erlandsson
Lärare i engelska, matematik och svenska
Tel: 070-250 10 68
bo.erlandsson@educ.goteborg.se

Julia Eskilsson
Lärare i svenska, matematik och serviceämnen.
Tel: 079-066 02 46
julia.eskilsson@educ.goteborg.se

Chaima Es-Samri
Lärare i svenska som andraspråk och engelska
Tel: 073-597 52 05
chaima.es-samri@educ.goteborg.se

Frida Haglund
Lärare i svenska som andraspråk och matematik
Tel: 072-146 30 11 
frida.haglund@educ.goteborg.se

Ann-Sofie Halldin
Lärare i barn- och fritidsämnen
Tel: 076-147 65 21
ann.sofie.halldin@educ.goteborg.se

Ann Hasselmark
Lärare i engelska och estetiska ämnen
Tel: 072-562 00 57
ann.hasselmark@educ.goteborg.se

Pia Lindedahl
Förstelärare, svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap
Tel: 072-529 72 21
pia.lindedahl@educ.goteborg.se

Joakim Lindmark
Lärare i geografi, engelska och historia
Tel: 072-556 56 32
joakim.lindmark@educ.goteborg.se

Julia Matsson
Förstelärare och lärare i so-ämnen
Tel: 072-856 76 78
julia.matsson@educ.goteborg.se

Patrick Pizarro
Lärare i svenska och samhällskunskap
Tel: 073-597 25 75
patrick.rigoberto.pizarro.marin@educ.goteborg.se

Pernilla Schagerlind
Lärare i slöjd
Tel: 070-213 84 31
pernilla.schagerlind@educ.goteborg.se

Karolina Szewczyk
Lärare i svenska och kommunikation
Tel. 073-597 52 04 
karolina.dorota.szewczyk@educ.goteborg.se

Amanda Terlevic
Lärare i svenska som andraspråk och samhällskunskap
Tel: 079-062 29 71
amanda.terlevic@educ.goteborg.se

Julia Zarghami
Lärare i engelska och svenska som andraspråk
Tel: 070-597 76 34
julia.zarghami@educ.goteborg.se