IMA Yrkesprofil trä

Det här är en inriktning för dig som är intresserad av träarbete och finsnickeri. Du läser grundskolekurser och gymnasiekurser inom finsnickeri.

Eleverna arbetar i träverkstaden 2-3 dagar i veckan med inriktning mot finsnickeri. Profilen arbetar med Ung företagsamhet, vilket innebär att de får starta och driva ett företag där det ingår försäljning av elevernas egenproducerade varor.

Utbildningen kan också innehålla praktik inom träarbete.

I de fall eleverna har praktik besöker skolan eleverna regelbundet för att, tillsammans med handledaren på praktikplatsen, bedöma elevens kunskaper.

Ämnen och kurser:

  • Matematik — grund
  • Svenska/svenska som andraspråk  grund
  • Engelska  grund
  • Entreprenörskap  100 gymnasiepoäng
  • Finsnickeri 1  200 gymnasiepoäng
  • Finsnickeri 2  200 gymnasiepoäng
  • Finsnickeri 3  200 gymnasiepoäng
  • Material och miljö  100 gymnasiepoäng

Utbildningens mål:

Tillgodogöra sig kunskaper för att kunna arbeta eller vidareutbilda sig inom finsnickeri.

Utbildningens längd:

2-3 år.