Skolledning

Jürgen Martens är studie- och yrkesvägledare för elever på Individuellt alternativ och ESA.

Karolina Möller
Rektor för Introduktionsprogram, IMA
072-553 84 80
karolina.moller@educ.goteborg.se

Zeljka Simunovic
Servicechef
031-367 27 02, 070-259 19 09
zeljka.simunovic@educ.goteborg.se


Kommunikatörsfrågor hänvisas till:

Sophia Forsberg
Kommunikatör
sophia.forsberg@educ.goteborg.se