Skolledning

Så här kommer du i kontakt med oss i skolledningen på Individuellt alternativ, IMA och ESA.

Karolina Möller
Rektor för Individuellt alternativ (IMA)
072-553 84 80
karolina.moller@educ.goteborg.se

Cecilia Hackzell
Slussansvarig
Utbildningsledare för Individuellt alternativ (IMA)
Tel: 073-666 09 81
cecilia.hackzell@educ.goteborg.se

Zeljka Simunovic
Servicechef
031-367 27 02, 070-259 19 09
zeljka.simunovic@educ.goteborg.se


Kommunikationsfrågor hänvisas till:

Sophia Forsberg
Kommunikatör
sophia.forsberg@educ.goteborg.se