IMA Yrkesprofil serviceyrken

IMA Yrkesprofil serviceyrken är en inriktning för dig som vet att du vill jobba med serviceyrken. Här kombinerar du APL (arbetsplatsförlagt lärande) med gymnasiekurser som passar arbetet samt grundskolekurser i Svenska / Svenska som andraspråk och Matematik. Individuellt alternativ (IMA) är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Här hos oss på Bräckegymnasiet IMA har vi flera varianter och inriktningar av IMA och ESA.

Eleverna har APL 2-3 dagar i veckan i ett yrke inom servicebranschen, exempelvis på restaurang, café eller i butik. Lärarna från skolan besöker eleven regelbundet för att, tillsammans med handledaren på arbetsplatsen, bedöma elevens kunskaper.

Ämnen och kurser:

  • Matematik — grund
  • Svenska/Svenska som andraspråk  grund
  • Branschkunskap inom handel  100 gymnasiepoäng
  • Kommunikation  100 gymnasiepoäng
  • Service och bemötande 1  100 gymnasiepoäng
  • Service och bemötande 2  100 gymnasiepoäng
  • Servicekunskap  100 gymnasiepoäng

Utbildningens mål:

Att förberedas för arbetslivet inom servicebranschen.

Utbildningen längd:

2 år.