IMA Yrkesprofil serviceyrken

Det här är en inriktning för dig som vet att du vill jobba med serviceyrken. Här kombinerar du praktik med gymnasiekurser som passar arbetet samt grundskolekurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Eleverna har praktik 2-3 dagar i veckan i ett yrke inom servicebranschen, exempelvis på restaurang, café eller i butik. Lärarna från skolan besöker eleverna regelbundet för att, tillsammans med handledaren på praktikplatsen, bedöma elevernas kunskaper.

Ämnen och kurser:

  • Matematik — grund/Ma1a
  • Svenska/svenska som andraspråk  grund/Sv1/Sva1
  • Entreprenörskap  100 gymnasiepoäng (alternativt företagsekonomi 1  100 gymnasiepoäng)
  • Kommunikation  100 gymnasiepoäng
  • Service och bemötande 1  100 gymnasiepoäng
  • Service och bemötande 2  100 gymnasiepoäng
  • Servicekunskap  100 gymnasiepoäng

Utbildningens mål:

Att förberedas för arbetslivet inom servicebranschen.

Utbildningen längd:

2-3 år.