IMA Praktik

På inriktningen Praktik är du på en arbetsplats tre dagar i veckan och i skolan för att läsa dina grundskoleämnen två dagar i veckan. Målet är att du ska bli redo för arbetslivet eller gymnasiet.

Eleverna har praktik på en arbetsplats tre dagar i per vecka och undervisning i skolan två dagar. Eleverna läser enbart de grundskoleämnen de saknar. Lärarna från skolan besöker eleverna regelbundet för att, tillsammans med handledaren på praktikplatsen, utvärdera elevernas utveckling på arbetsplatsen.

Ämnen och kurser:

  • Matematik — grund
  • Svenska/svenska som andraspråk  grund
  • Engelska  grund

Utbildningens mål: 

Att förberedas för arbetslivet. Att bli behörig till nationellt program eller programinriktat val (IMV).

Utbildningens längd:

1-4 år.