IMA Praktik

På inriktningen IMA Praktik praktiserar du på en arbetsplats tre dagar i veckan och är i skolan två dagar för att läsa de grundskoleämnen du saknar betyg i. Målet är att du ska bli redo för arbetslivet eller gymnasiet. Individuellt alternativ (IMA) är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Här hos oss på Bräckegymnasiet IMA har vi flera varianter och inriktningar av IMA och ESA.

Eleverna har praktik på en arbetsplats tre dagar i per vecka och undervisning i skolan två dagar. Eleverna läser enbart de grundskoleämnen de saknar. Lärarna från skolan besöker eleven regelbundet för att, tillsammans med handledaren på praktikplatsen, utvärdera elevens utveckling på arbetsplatsen.

Ämnen och kurser:

  • Matematik — grund
  • Svenska / Svenska som andraspråk  grund
  • Engelska  grund

Utbildningens mål: 

Att förberedas för arbetslivet. Att bli behörig till nationellt program eller programinriktat val (IMV).

Utbildningens längd:

1-3 år.