ESA Yrkesprofil serviceyrken

ESA Yrkesprofil serviceyrken är en inriktning för dig som vet att du vill jobba med serviceyrken och som behöver extra stöd och anpassning i skolan. Här kombinerar du praktik med gymnasiekurser som passar arbetet, samt grundskolekurser i Svenska / Svenska som andraspråk och Matematik.

Eleverna har praktik 2-3 dagar i veckan i ett yrke inom servicebranschen, exempelvis på restaurang, café eller i butik. Lärarna från skolan besöker eleven regelbundet för att, tillsammans med handledaren på praktikplatsen, bedöma elevens kunskaper.

  • Matematik  grund
  • Svenska/Svenska som andraspråk  grund
  • Företagsekonomi 1  100 gymnasiepoäng
  • Kommunikation  100 gymnasiepoäng
  • Service och bemötande 1  100 gymnasiepoäng
  • Service och bemötande 2  200 gymnasiepoäng
  • Servicekunskap  100 gymnasiepoäng

Utbildningens mål:

Att förberedas för ett arbetsliv inom servicebranschen.

Utbildningens längd:

2 år.