Ledigheter och frånvaro IMA


Så här sjukanmäler dig och så hanterar skolan frånvaro och ledigheter.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras före skoldagens början varje dag som du är sjuk. Det gör du via V-klass eller till din mentor. Är du under 18 år ska vårdnadshavare göra sjukanmälan. 

Annan ledighet

Att ta ut ledighet ligger på vårdnadshavarens och elevens egna ansvar. Skolan beviljar ingen ledighet för semesterresor. Rektor kan i vissa fall bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter, det vill säga något viktigt som inte kan göras på annan tid, till exempel delta vid en begravning.

Konsekvenser vid ledighet och frånvaro

Studiebidrag från CSN betalas inte ut under ledighet. Vi vill understryka att hög frånvaro för många elever kan innebära en risk att inte bli godkänd i sina kurser/ämnen. Eleven ska själv ta kontakt med sin lärare inför en planerad frånvaro för att få information om vad han eller hon bör läsa in. Det finns dock ämnen där det är svårt att ta igen förlorad tid, vilket kan komma att påverka elevens betyg i ämnet.