ESA Allmän praktik


ESA Allmän praktik är en inriktning för dig som behöver extra stöd för att bli klar med skolan och som också vill prova på arbetslivet.

Individuellt alternativ (IMA) är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Här hos oss på Bräckegymnasiet IMA har vi flera varianter och inriktningar av IMA och ESA.

På ESA Allmän praktik har eleverna praktik på arbetsplats 3 dagar i veckan och undervisning i skolan två dagar. Personal från skolan besöker eleven regelbundet för att, tillsammans med handledaren på praktikplatsen, utvärdera elevens utveckling på arbetsplatsen.

Ämnen och kurser 

  • Ergonomi  100 gymnasiepoäng
  • Kommunikation  100 gymnasiepoäng
  • Mental träning  100 gymnasiepoäng

Valbara ämnen

  • Matematik, grund
  • Svenska/Svenska som andraspråk

Utbildningens mål:

  • Att utvecklas efter bästa förmåga samt att förberedas för arbetslivet.
  • Att ha en plan för fortsatt utbildning, exempelvis annat IM-program eller folkhögskola.

Utbildningens längd: 

2-4 år.