ESA Praktik

Det här är en inriktning för dig som behöver extra stöd för att bli klar med skolan men som också vill prova på arbetslivet.

Eleverna har praktik på arbetsplats två dagar i veckan och undervisning i skolan tre dagar.

Ämnen och kurser

  • Matematik  grund/Ma1a
  • Svenska/svenska som andraspråk  grund/Sv1/Sva1
  • Engelska  grund/En5
  • Estetisk aktivitet (Ea) (inom EA väljer eleverna mellan olika praktisk-estetiska ämnen, både grundskolekurser och gymnasiekurser).

Utbildningens mål:

  • Att utvecklas efter bästa förmåga samt att förberedas för arbetslivet.
  • Att ha en plan för fortsatt utbildning, exempelvis annat IM-program eller folkhögskola.

Utbildningens längd:

2-4 år.