Administration

Detta är Bygg- och anläggningsprogrammets administrativa personal.

Boel Ekstrand
Elevadministratör för Bygg- och anläggningsprogrammet
070-576 47 73
boel.ekstrand@educ.goteborg.se


Bärbel Olsson
Personaladministratör
070-364 45 48
barbel.olsson@educ.goteborg.se


Morgan Persson 
Schemaläggare för Bygg- och anläggningsprogrammet
072-714 37 71
morgan.persson@educ.goteborg.se 

Thèrése Olsson Nyman 
Elevadministratör för Bygg- och anläggningsprogram
therese.olsson.nyman@educ.goteborg.se