Administration


Detta är Bygg- och anläggningsprogrammets administrativa personal.

Bärbel Olsson

Personaladministratör
070-364 45 48
barbel.olsson@educ.goteborg.se


Morgan Persson 

Schemaläggare för Bygg- och anläggningsprogrammet
072-714 37 71
morgan.persson@educ.goteborg.se 


Thèrése Olsson Nyman 
Elevadministratör för Bygg- och anläggningsprogrammet
070-369 82 19
therese.olsson.nyman@educ.goteborg.se