Individuellt alternativ

För dig som vill bli behörig till nationellt program eller hitta alternativa vägar till yrkeslivet.

Om din utbildning
Individuellt alternativ är en utbildning för dig som vill bli behörig till en annan utbildning eller hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Du planerar din utbildning tillsammans med din mentor och din studie- och yrkesvägledare. Beroende på dina behov och önskemål skapar vi tillsammans en individuell studieplan som gör din utbildning tydlig. Din studieplan innehåller de grundskoleämnen som behövs om du skall söka till Yrkesintroduktion (IMY)., till Programinriktat individuellt val (IMV) eller till ett Nationellt program.

För att du ska lyckas med dina studier så arbetar vid med motivationsstärkande insatser. Det kan till exempel vara praktik, UF-företagande, arbete i träverkstad, individuellt riktade kurser som till exempel truckkurs eller svetskurs. Alla våra mentorer har utökat mentorskap för att hjälpa dig nå dina mål.

Hos arbetar du i din egen takt och dina studier kan vara 1 - 4 år.

För att din skola ska fungera bra har vi nära kontakt med de vuxna som är viktiga i ditt liv.

Grundskoleämnen som erbjuds:

 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Geografi
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Modersmål
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andra språk

Praktik
Individuellt alternativ är en utbildning för dig som vill bli behörig till en annan utbildning eller hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Du planerar din utbildning tillsammans med din mentor och din studie- och yrkesvägledare. Beroende på dina behov och önskemål skapar vi tillsammans en individuell studieplan som gör din utbildning tydlig. Din studieplan innehåller de grundskoleämnen som behövs om du skall söka till Yrkesintroduktion (IMY)., till Programinriktat individuellt val (IMV) eller till ett Nationellt program.

Alla elever på skolan har praktik. Det kan se ut på olika sätt. I vissa klasser så får du pröva på arbetslivet genom att vara på en praktikplats två veckor på hösten och två veckor på våren. I en av våra klasser har vi förstärkt praktik och du är du på praktikplats 3 - 5 dagar i veckan under hela läsåret. Du har möjlighet att få praktikplats inom många olika branscher beroende på ditt intresse.

En annan möjlighet vi erbjuder är praktiskt arbete i skolans träverkstad. Där lär du dig att producera träprodukter som eleverna sedan säljer i sitt UF-företag. Din skolvecka är halva tiden i verkstaden och halva tiden ämnesstudier.

Efter din utbildning
Individuellt alternativ är en utbildning för dig som vill bli behörig till en annan utbildning eller hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Du planerar din utbildning tillsammans med din mentor och din studie- och yrkesvägledare. Beroende på dina behov och önskemål skapar vi tillsammans en individuell studieplan som gör din utbildning tydlig. Din studieplan innehåller de grundskoleämnen som behövs om du skall söka till Yrkesintroduktion (IMY)., till Programinriktat individuellt val (IMV) eller till ett Nationellt program.

Ansökan
Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Kontakt:

Karolina Möller
Rektor
031-367 27 30, 072-553 84 80
karolina.moller@educ.goteborg.se

Helena Bäck, antagningsansvarig: 070-272 33 95
helena.back@educ.goteborg.se