ESA YRKESPROFIL: SERVICEYRKEN

Den här inriktningen passar dig som behöver lite extra stöd för att klara skolan, men som vet att du vill jobba i ett serviceyrke. Här får du både praktik, de grundskolekurser du saknar samt gymnasiekurser inom service.

Eleverna har praktik 2-3 dagar i veckan i ett yrke inom servicebranschen, exempelvis på restaurang, café eller i butik. Lärarna från skolan besöker eleverna regelbundet för att, tillsammans med handledaren på praktikplatsen, bedöma elevens kunskaper.

  • Matematik  grund/Ma1a
  • Svenska/svenska som andraspråk  grund/Sv1/sva1
  • Entreprenörskap  100 gymnasiepoäng (alternativt företagsekonomi 1  100 poäng)
  • Kommunikation  100 gymnasiepoäng
  • Service och bemötande 1  100 gymnasiepoäng
  • Service och bemötande 2  200 gymnasiepoäng
  • Servicekunskap  100 gymnasiepoäng

Utbildningens mål:

Att förberedas för arbetslivet inom servicebranschen.

Utbildningens längd:

2-3 år.