Publiceringsplan

När publiceras statistiken? Publiceringskalendern visar när statistik och statistikprodukter planeras att publiceras.

Exakt publiceringsdatum kan vi inte uppge då det beror på när vi får tillgång till grundstatistiken från SCB.

Statistik Beräknad publicering
   
Statistikdatabas Påbörjas i april
   
Folkmängd helår (prel) 1 februari
Folkmängd månad (prel) Ca 28:de i månaden efter.
   
Faktablad  
   Göteborgsbladet Juni
   Äldres boendeblad (ersätts av statistik på karta) Utgått
   Socialt boendeblad Utgått
   Prognosblad Juni
   Hälsoblad - var 4:de år Hösten
   
SDN-presentationer Utgått
   
Adressregister Varje kvartal
   
Prognoser  
   Kommunprognos Slutet av februari
   Stadsområdesprognos Slutet av mars
   Mellanområdesprognos Mitten av maj
   Primärområdesprognos Utgått