Kommunen i siffror


Nedan presenteras våra senast tillgängliga siffror för kommunen, basfakta för Göteborg och Göteborgs befolkning.

Är du intresserad av andra kommuner i landet så har SCB den möjligheten på sin hemsida "Kommuner i siffror". Där har du möjlighet att titta på hur det ser ut i enskilda kommuner samt jämföra en kommun med en annan.

GÖTEBORG
Invånare i kommunen 2022

Båda kön

Kvinnor

Män
Samtliga 596 841 296 295 300 546
    0-17 år 116 266 56 591 59 675
   18-64 år 386 660 188 470 198 190
   65- år 93 915
51 234
42 681
Medelålder 39,3 40,1 38,5
Utrikes födda 173 937 84 213 89 724
Födda 6 922 3 300 3 622
Avlidna 4 241 2 163 2 078
Födelsenetto 2 681 1 137
1 544
Inflyttade 39 759 18 958 20 801
Utflyttade 33 647 16 386 17 261
Nettoflyttning 6 112 2 572 3 540
Folkökning 9 292 3 939
5 353
       
Utbildningsnivå (18-74 år) 2022 Båda kön Kvinnor Män
Grundskola 51 316 23 056 28 260
Gymnasial 144 758 66 326
78 432
Eftergymnasial 225 403 118 665 106 738
       
Förvärvsinkomst 2021 (20-år) Båda kön Kvinnor Män
Medelinkomst 352 100 309 300 395 300
Medianinkomst 323 600 288 000 363 100
       
Sysselsättning 2021 (16- år) Båda kön Kvinnor Män
Arbetstillfällen i Göteborg 372 252 176 152 196 100
   Bor och arbetar i Göteborg 243 604 120 720 122 884
   Pendlar in till Göteborg 128 648  55 432   73 216
   Pendlar ut från Göteborg   57 713   25 551 32 162
       
Bostäder 2022 Antal bostäder Antal personer
Totalt 302 551 596 841
   Flerbostadshus 248 157 424 925
   Småhus 54 394 160 563
   Uppgift saknas 11 353
Bostadsbyggande (nybyggnad) 5 689    
       
Hushåll 2022 Antal    
Totalt 286 366  

Antal hushåll efter storlek      
   1 person 130 092 

   2 personer 78 117 

   3 personer 32 462 

   4 personer 28 994 

   5 personer 10 422 

   6 personer 3 439 

   7 personer eller fler 2 840 

Antal personer per hushåll i snitt 2,1