Publiceringsplan

När publiceras statistiken? Publiceringskalendern visar när statistik och statistikprodukter planeras att publiceras.

Exakt publicering beror bland annat på när vi får tillgång till grundstatistiken från SCB, vilket kan variera någon vecka.

Statistik Beräknad publicering
Statistikdatabas Påbörjas i april
Folkmängd helår (prel) 1 februari
Folkmängd månad (prel) Nästkommande månadsskifte
Faktablad
Göteborgsbladet Mitten av juni
Äldres boendeblad (ersätts av statistik på karta) Utgått
Socialt boendeblad November
Prognosblad Juni
Hälsoblad - Nytt utseende Hösten
SDN-presentationer Juni
Adressregister Varje kvartal
Prognoser
Kommunprognos Mars
SDN-prognos April
Primärområdesprognos Juni