Statistik

Detta avsnitt innehåller sidor med statistik presenterad på olika sätt och sidor som förklarar statistiken närmare.

Hämta statistik

Hur många bor i Göteborg just nu? Och hur många bostäder finns det egentligen? Detta och fler snabba siffror hittar du i Kommunen i siffror. Vill du hellre göra ett eget uttag och jobba vidare med siffrorna kan du göra det i vår Statistikdatabas. Du väljer då själv vilka variabler du är intresserad av. Är det istället färdiga diagram du behöver så finns detta i våra SDN-presentationer (Power-Point format). I våra Faktablad, där Göteborgsbladet är mest använt, har vi samlat vår mest efterfrågade statistik på geografiska områden.

Mer om statistiken

Är statistik exakt? Vilka felkällor finns? Detta hittar du under rubriken Mer om statistiken.

Andra statistikkällor

Vi tipsar även om andra statistikleverantörer under rubriken Andra statistikkällor.