Kommunprognos

Göteborgs Stad publicerar i början av mars månad en befolkningsprognos för kommunen varje år.

Göteborgs befolkning ökar enligt den senaste befolkningsprognosen med 151 000 invånare fram till år 2040. Den 31 december 2019 var folkmängden 579 281. Denna folkmängd förväntas bli 730 000, vilket ger en genomsnittlig årlig folkökning på drygt 7 200 personer.

Diagram befolkningsutveckling

Kommentarer till befolkningsprognosen hittar du i fillistan nedan.

Prognosen i siffror finns i vår statistikdatabas.

Länk till prognosen i statistikdatabasen