Neuvonpito

Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalainen neuvosto on foorumi, jossa käydään neuvonpitoa ja vaihdetaan tietoja ruotsinsuomalaisen vähemmistön ja Göteborgin kunnanjohdon välillä.

Kieli ja koulutusviiteryhmä on Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alainen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ruotsinsuomalaisissa kieli ja koulutuskysymyksissä.

Vanhustenhoitoviiteryhmä on Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alainen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ruotsinsuomalaisten vanhusten hoito- ja hoivakysymyksissä.

Kulttuuriviiteryhmä on Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alainen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ruotsinsuomalaisissa kulttuurikysymyksissä.