Till sidans huvudinnehåll
En svart och en blå bil kör bort från tittaren på Bergsjövägen. Det är en solig dag och grön skog vid sidan av vägen.

Trafik och gator

Oavsett om du går, cyklar, åker buss eller bil genom staden så hittar du information om sådant som kan vara bra för dig att veta här.

Gå och vistas i Göteborg

Göteborg ska vara en stad där det är lätt och härligt att vara fotgängare. 22 procent av alla resor som görs till, från och inom Göteborg är gångresor, en siffra som skulle kunna bli ännu högre. När du går bidrar du till rymligare gator, en bättre miljö och ett trevligare Göteborg. Du gör också en insats för din hälsa.

Namnsättning av gator

Visste du att Drottninggatan en gång hette Holländaregatan? Eller att Göteborg haft namn som har utgått, till exempel Smultrongatan och Småskolegatan? Nuvarande register innehåller över 7500 namn.
${loading}