Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
En svart och en blå bil kör bort från tittaren på Bergsjövägen. Det är en solig dag och grön skog vid sidan av vägen.

Trafik och gator

Oavsett om du går, cyklar, åker buss eller bil genom staden så hittar du information om sådant som kan vara bra för dig att veta här.

Stadsmiljöförvaltningen informerar om personuppgiftsincident gällande våra kameror

24 mars 2023

Vi på stadsmiljöförvaltningen har upptäckt att vi delat kameraströmmar med personer och organisationer som inte är behöriga att se dem. Vi har själva gjort en anmälan till integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet i den här typen av frågor.

Mer information om personuppgiftsincidenten

Gå och vistas i Göteborg

Göteborg ska vara en stad där det är lätt och härligt att vara fotgängare. 22 procent av alla resor som görs till, från och inom Göteborg är gångresor, en siffra som skulle kunna bli ännu högre. När du går bidrar du till rymligare gator, en bättre miljö och ett trevligare Göteborg. Du gör också en insats för din hälsa.

Namnsättning av gator

Visste du att Drottninggatan en gång hette Holländaregatan? Eller att Göteborg haft namn som har utgått, till exempel Smultrongatan och Småskolegatan? Nuvarande register innehåller över 7500 namn.

Relaterad information

Illustration av en T-korsning med inritade sikttrianglar som visar hur häcken behöver klippas vid korsningar.
Bygga, bo och leva hållbart

Växtlighet som skymmer sikten

Växtlighet som skymmer sikten i trafiken kan innebära livsfara. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sköta växtlighet som häckar, buskar och träd på din egen tomt, så att risken för olyckor begränsas.

${loading}