Till sidans huvudinnehåll

Delade elsparkcyklar och elcyklar


Precis som i många andra städer finns i Göteborg privata företag som hyr ut elsparkcyklar och elcyklar.

Transportstyrelsen har bedömt att elsparkcyklar räknas som cyklar och därför ska följa de trafikregler som gäller för vanliga cyklar. Det är polisens uppdrag att se till att trafikreglerna faktiskt följs för alla fordon.

Delade fordon får inte parkeras var som helst

Trafikfarlig parkering är förbjuden. Sparkcyklar och cyklar, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter som fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Göteborgs Stad flyttar farligt parkerade fordon varje dag och tar ut en avgift för flytten. Även företagen som hyr ut dem flyttar olämpligt parkerade fordon. Om du parkerar ett fordon felaktigt kan du behöva betala böter till företaget som du hyrde fordonet av.

Regler för parkering av delade sparkcyklar och cyklar

  • Delade sparkcyklar och cyklar får i regel bara parkeras i utpekade ställ eller cykelparkeringar.
  • Du får inte parkera på cykelbanor.
  • Du får parkera på gångbana , men bara om det kan göras utan att vara hindrande.
  • Inom Vallgraven och på Drottningtorget är det parkeringsförbud på alla gångbanor.

Körförbud på gångbanor

Det är inte tillåtet att köra en sparkcykel eller cykel på gångbana. Fordonen ska framföras på cykelväg eller väg. De får framföras på gemensam gång- och cykelbana. Det är tillåtet att leda elsparkcykeln på gångbana eller korsa en gångbana för att nå en parkeringsplats.

Kolla i företagets applikation för tydligare parkeringsinstruktioner

Vissa områden har specifika eller mer strikta regler för parkering och hur fordonet får köras. Detta enligt så kallade digitala regler som Göteborg Stad förmedlar till företagen. Kolla i applikationen för det företag du hyr fordon av. Tekniken som används för detta kallas geofencing, digitala regler eller geostaket. 

"Geofencing är en jättemöjlighet" - mer om hur geofencing fungerar

Tillstånd för att hyra ut fordon

Delade sparkcyklar och cyklar behöver tillstånd för att få hyras ut i Göteborg. Tillstånd för uthyrning bestämmer bland annat var företagen får placera fordonen, hur fort de får köra och var de får parkeras. För tillståndet betalar också företagen en avgift per fordon till Göteborgs Stad. Kommunen tecknar också en frivillig överenskommelse med företagen som hyr ut fordon för områden som inte innefattas av tillståndet.

Överenskommelse om samverkan avseende elsparkcyklar Göteborgs Stad

Hur många delade sparkcyklar och elcyklar finns det i Göteborg?

En del av tillståndet innebär att Göteborgs Stad kan bestämma hur många fordon som får finnas i Göteborg. För 2023 är det maximalt 5000 fordon i centrala Göteborg och maximalt 2000 fordon utanför centrum.

Anmäl fel till företagen

Om delade sparkcyklar eller cyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe kan du höra av dig till det aktuella företaget för att meddela dem. Skicka gärna med fordonets position, samt en bild på fordonet och fordonets QR-kod.

Kontaktuppgifter till företagen

Företag

Företagets mailadress för felanmälan och kunder

Företagets telefonnummer för felanmälan och kunder

Tier

support@tier.app

040-668 81 27

Voi

support@voiapp.io

031-354 12 58

Ryde

support@ryde-technology.com 

0775 88 80 12

Bolt

sweden@bolt.eu

08-557 660 47

Utveckling av delade sparkcyklar och cyklar

Göteborgs Stad har genomför löpande utveckling och förbättringar av användningen av delade sparkcyklar och cyklar tillsammans. Göteborgs Stad har också en dialog med flera andra städer för att diskutera utvecklingen och bästa möjliga åtgärder. Det sker kontinuerligt förändringar och förbättringar i systemet.

Mer om reglering av elsparkcyklar

Transportstyrelsen har utrett lagstiftning kring elsparkcyklar och liknande fordon på nationell nivå. Deras förslag presenterades i mars 2021 och finns att läsa på deras webbplats.

Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon (Transportstyrelsen)

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om elsparkcyklar så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}