Till sidans huvudinnehåll

Ansvar för vägnätet i Göteborg


I Göteborg finns tre olika typer av vägar och vägtypen styr vem som ansvarar för den.

Allmänna vägar

Ide flesta fall är staten väghållare. I Göteborg ansvarar Trafikverket för genomfartsleder och större vägar som E6, E20, E45 och riksväg 40 samt väg 155 och 158.Trafikverket ansvarar även för Älvsborgsbron och Angeredsbron.

Gator

De flesta vägar i centrala Göteborg och tätbebyggt område ansvarar kommunen för, genom stadsmiljöförvaltningen. Den mark som gatorna ligger på kallas även för allmän plats.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är ofta vägar utanför tätbebyggt område. De enskilda vägarna underhålls av vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer. Läs mer om enskilda vägar hos Trafikverket , Naturvårdsverket och Lantmäteriet .

Frågor och svar om enskild väg i Göteborg

Snabbguide för trafikreglering på enskild väg

Trafiksignaler

Göteborgs Stad har 5567 trafiksignaler fördelade på 256 anläggningar.

Belysning

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för stadens belysning på gator och torg. Totalt har staden ansvar för drygt 100 000 ljuspunkter.

Gatubelysning i staden.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om vägnätet i Göteborg så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}