Till sidans huvudinnehåll

Aktuella vägarbeten

Förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg. Här hittar du information om pågående vägarbeten.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

2023-11-30

Markarbeten Första Långgatan, väster, från 3 december 2023

Markarbetet på Första Långgatan mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget fortsätter.

2023-10-26

Förlängning av hållplatslägen längs linje 5 mellan september och februari

Flera spårvagnshållplatser behöver förlängas för att spårvagnsnätet i framtiden ska kunna trafikeras med upp till 45 meter långa spårvagnar.

2023-10-25

Markarbete på Sysslomansgatan september – december 2023

Under perioden kommer det pågå markarbeten utmed Sysslomansgatan som påverkar framkomligheten för trafikanter.

2023-10-06

Ledningsarbeten på Gamlestadsvägen, 9 oktober – 18 januari

Arbetet utförs vardagar mellan klockan 07.00 – 16.00.

2023-09-29

Totalavstängning på Inlandsgatan 17 oktober 2023 – 16 oktober 2024

På grund av byggnation av ny gata, cirkulationsplats samt gång- och cykelbana på Inlandsgatan, kommer Inlandsgatan mellan Gropegårdsgatan och Herkulesgatan att stängas av helt för biltrafik under ett …

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

2023-09-21

Markarbeten på Heurlins Plats 2 oktober - 22 december

Hållplatsen vid hotell Draken rivs och flyttas i december tillbaka till E45, hållplats Järnvågen utanför Våghuset.

2023-09-19

Ombyggnation på Skattegårdsvägen Sommaren 2023 – Våren 2024

Under juni 2023 startartade arbetet med ombyggnation av korsningen Skattegårdsvägen - Önneredsvägen till cirkulationsplats. Gång- och cykeltunneln under Skattegårdsvägen ska rivas och tunneln ersätts …

2023-09-14

Färdigställande av ytskikt utmed Ebbe Lieberathsgatan samt Nordgårdsgatan 25September - 31December

I slutet av september startar efterarbeten med att färdigställa ytskikten utmed Ebbe Lieberathsgata samt Nordgårdsgata efter exploatering av bostäder.

2023-08-28

Upprustning av parkyta och gång och cykelbana mellan Kungsportsavenyn och Södra vägen, 25 augusti - december 2023

Med start i augusti påbörjas upprustning av parkmiljön samt gång och cykelbana utmed Engelbrektsgatan mellan Avenyn och Södra Vägen.

2023-08-23

Ombyggnad av A Odhnersgata och Olof Asklundsgata September 2023 – hösten 2025

Arbete utförs vardagar kl. 6.30 – 19 men helgarbete kan bli aktuellt. Körfält, gång- och cykelbanor flyttas under arbetets gång. Följ skyltar och hänvisningar. Arbetet medför buller.

2023-08-10

Spårvägsbro över Musikvägen, augusti – december

Vi kommer att förbättra brokonstruktionen eftersom den idag är nersatt. Arbetet utförs augusti – december, vardagar mellan klockan 07.00 – 16.00.

2023-05-09

Göteborg Energi byter gamla fjärrvärmeledningar 2024

Med start under 2024 kommer Göteborg Energi att gräva upp och ersätta föråldrade fjärrvärmeledningar i en rad områden i staden. Detta kommer att påverka framkomligheten för såväl bil-, cykel- som gång…

2023-04-20

Reparation av bro över Västerleden, 6 februari – 31 december

En bro på Svalörtsgatan, som går över Västerleden och spårvägen, är i behov av reparation .Arbetet utförs på vardagar och vissa helger mellan klockan 07.00 – 19.00.

2023-02-24

Fjärrvärmearbete på Per Dubbsgatan 16 mars – 22 december

Arbetet genomförs främst under dagtid kl. 06.30 – 16:00, med undantag för specifika arbetsmoment som kan kräva nattarbete. Parkeringsytan på Per Dubbsgatan 21 är helt avstängd.

2022-08-22

Avstängning av Masthamnsbron, från och med 29 augusti

Masthamnsbron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag den 5 september 2022.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om aktuella vägarbeten så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}