Till sidans huvudinnehåll

Aktuella vägarbeten

Förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg. Här hittar du information om pågående vägarbeten.

Aktuellt från Göteborgs stad

2023-03-30

Spårarbete nattetid på Kungsladugårdsgatan, 4 – 6 april

Arbete måste utföras på Kungsladugårdsgatan efter hållplats Godhemsgatan för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att genomföras nattetid mellan den 4 – 6 april klockan 21:00 – 06:00…

2023-03-30

Arbeten på Slottskogsgatan, 27 mars – 2 april

Nya linjer ska målas längs med Slottskogsgatan. Arbetet kommer utföras på vardagar mellan 06:30 – 16:00.

2023-03-29

Spårarbete på Drottningtorget, 3 – 5 april

Arbetet kommer att genomföras dagtid den 3 april och nattetid mellan den 3 - 5 april klockan 21.00 – 06.00.

2023-03-27

Asfaltering på Mossbanken, 2 maj – 9 juni

Delar av trottoaren och körbanan i området behöver asfalteras om. Arbetet sker under dagtid klockan 07:00 – 16:00.

2023-03-27

Asfaltering i Tingstad, 3 april – 5 maj

Delar av trottoaren och körbanan området behöver asfalteras om. Arbetet sker under dagtid klockan 07:00 – 16:00.

2023-03-27

Asfaltering på Krabbeliderna, 30 mars – 19 maj

Delar av trottoaren och körbanan i området behöver asfalteras om. Arbetet sker under dagtid klockan 07:00 – 16:00.

2023-03-24

Reparation av bro vid Radiovägen, 11 april – 1 juni

För att öka säkerheten uppdateras bro- och vägräcke till den senaste standarden. Arbetet utförs vardagar mellan 07.00 – 16.30.

2023-03-22

Spårarbete på Stampgatan, 26 - 29 mars

För att öka säkerheten i spårvagnstrafiken utförs spårarbete på Stampgatan vid Passpolisen. Arbetet genomförs dag- och nattetid mellan 26 – 29 mars.

2023-03-21

Spårarbete i Lackarebäck, 26 mars – 21 april

För att öka säkerheten i spårvagnstrafiken utför vi spårarbete i rondellen Lackarebäck. Arbetet pågå främst dagtid, men kvälls- och nattarbete kan förekomma.

2023-03-20

Beläggningsarbeten i Åkered, 3 april – 30 juni

Flera gator i Åkered behöver asfalteras om. Arbetet utförs 3 april – 30 juni, dagtid klockan 07.00 – 18.00.

2023-03-20

Beläggningsarbeten i Sandarna, 3 – 21 april

Flera gator i Sandarna behöver asfalteras om. Arbetet utförs 3 april – 21 april, dagtid klockan 07.00 – 18.00.

2023-03-20

Arbeten på Separatorsgatan, start 20 mars

Med start 20 mars kommer Göteborgs Stad att påbörja utbyggnad av gångbana längs de nya fastigheterna. Arbetena planeras utföras mellan klockan 07:00 – 18:00.

2023-03-13

Spårarbete på Guldhedsgatan vid Medicinaregatan, 27 – 31 mars

Spårarbete kommer att utföras på Guldhedsgatan vid Medicinaregatan för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att utföras nattetid klockan 21.00 – 06.00 mellan 27 – 31 mars.…

2023-03-10

Byte av dricksvattenledningar på Birgittagatan och Kustroddaregatan, mars – maj 2023

Dricksvattenledningar på delar av Birgittagatan och Kustroddaregatan kommer att bytas ut, eftersom de är gamla och i dåligt skick. Arbetet utförs från mars till maj, vardagar mellan klockan 07.00 – 16…

2023-03-09

Spårarbete nattetid i Chalmerstunneln, 28 – 31 mars

För att öka säkerheten i spårvagnstrafiken måste vi utföra arbete i Chalmerstunneln. Arbetet sker nattetid klockan 23.00 – 05.00 den 28 - 31 mars. Spårvagnstrafiken i Chalmerstunneln stängs av.

2023-03-01

Reparation av bro vid på Hjällbovägen vid Blixtgatan, februari – maj 2023

Projektet omfattar nya bro/vägräcken och tätskikt för att säkerställa funktionen av bron och öka säkerheten. Arbetet utförs under hela våren, vardagar mellan 07.00 – 16.30.

2023-03-01

Reparation av bro vid Västerslänt, februari – maj 2023

Projektet omfattar nya bro/vägräcken och tätskikt för att säkerställa funktionen av bron och öka säkerheten. Arbetet utförs under hela våren, vardagar mellan 07.00 – 16.30.

2023-02-24

Fjärrvärmearbete på Per Dubbsgatan 16 mars – 22 december

Arbetet genomförs främst under dagtid kl. 06.30 – 16:00, med undantag för specifika arbetsmoment som kan kräva nattarbete. Parkeringsytan på Per Dubbsgatan 21 är helt avstängd.

2023-02-15

Spårarbete på Vasagatan, 3 – 7 april

Arbete måste utföras i spåret på Vasagatan för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Den 3 april utförs arbetet dagtid klockan 07.00 – 16.00. Den 7 – 7 april utförs arbetet nattetid klockan 21.00 –…

2023-01-13

Arbete på Rymdtorget, januari – juni 2023

Arbete pågår med att bygga ett nytt torg, med bland annat vistelseytor, sittplatser, planteringar och en scen. Arbetet utförs januari – juni, vardagar mellan klockan 07.00 – 16.30.

2023-01-09

Ledningsarbeten på Första Långgatan, 23 januari – slutet av mars

Från den 23 januari 2023 till slutet av mars 2023 kommer västergående körfält på Första Långgatan, mellan Värmlandsgatan och Ö. Sänkverksgatan, vara stängd för fordonstrafik när ledningsarbeten genomf…

2022-12-22

Ny gång- och cykelbana längs med Mölndalsån, vinter 2023 – höst 2023

I januari påbörjas arbetena med en ny gång- och cykelbana längsmed Mölndalsån. Åtgärderna ska bidra till en tryggare och säkrare miljö för cyklister och gångtrafikanter.

2022-11-10

Avstängningar på Polstjärnegatan och Karlavagnsgatan, 14 november 2022 – 31 maj 2023

Området kring Polstjärnegatan ska byggas ut för att skapa plats för bostäder och verksamheter. En ny sträckning av Polstjärnegatan (Andromedagatan) ska byggas och ledningsarbeten ska utföras på gatan …

2022-08-22

Avstängning av Masthamnsbron, från och med 29 augusti

Masthamnsbron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag den 5 september 2022.

2022-07-08

Ny gång- och cykelbana på Mölndalsvägen, 29 augusti – våren 2023

I augusti påbörjas arbetena med en ny gång- och cykelbana längs med Mölndalsvägen. Åtgärderna ska bidra till en tryggare och säkrare miljö för cyklister och gångtrafikanter. Arbetet utförs vardagar me…

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om aktuella vägarbeten så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}