Till sidans huvudinnehåll

Aktuella vägarbeten

Förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg. Här hittar du information om pågående vägarbeten.

Aktuella vägarbeten

Spårarbete på Drottningtorget, 11 mars – 12 april

2024-02-27

Arbete måste utföras på Drottningtorget vid sidan av Hotel Eggers för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken.

Mark- och beläggningsarbete på Hagelyckegatan, 13 mars – 10 april

2024-02-27

Arbetet utförs dagtid klockan 07.00 – 17.00.

Mark- och beläggningsarbete på Ovanskogsliden, 13 – 18 mars och 8 – 10 april

2024-02-27

Arbetet utförs dagtid klockan 07.00 – 17.00.

Mark- och beläggningsarbete på Törvedsgatan och Rödvedsgatan, 4 – 26 mars

2024-02-27

Arbetet utförs dagtid klockan 07.00 – 17.00.

Mark- och beläggningsarbete på Glasmästaregatan, 4 mars – 5 april

2024-02-27

Arbetet utförs dagtid klockan 07.00 – 17.00.

Mark- och beläggningsarbete på Varbergsgatan, start 4 mars

2024-02-23

Svevia AB kommer på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen att utföra beläggning av asfalt på Varbergsgatan.

Mark- och beläggningsarbete på Brynolfsgatan, 26 mars – 3 maj

2024-02-23

Svevia AB kommer på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen att utföra beläggning av asfalt på Brynolfsgatan.

Mark- och beläggningsarbete på Kungsbackagatan, Södergrensgatan och Varbergsgatan, 18 mars - 29 april

2024-02-23

Svevia AB kommer på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen att utföra beläggning av asfalt på Kungsbackagatan, Södergrensgatan och Varbergsgatan.

Nattarbeten Första Långgatan, 25-28 januari

2024-02-22

Med start söndag kväll den 25 februari och tre efterföljande nätter kommer vi att utföra schaktarbeten på Första Långgatan mellan Masthuggstorget och Värmlandsgatan

Spårarbete Redbergsplatsen, 26 februari– 15 mars

2024-02-22

Arbete måste utföras vid Redbergsplatsen för att öka säkerheten i spårvagns-trafiken.

Spårarbete Jaegerdorffsplatsen, 4 mars– 12 april

2024-02-22

Spårarbete måste utföras på Karl Johansgatan vid Jaegerdorffsplatsen för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken.

Förlängning av hållplatslägen längs linje 5 och 11 mellan mars och april

2024-02-22

Flera spårvagnshållplatser behöver förlängas för att spårvagnsnätet i framtiden ska kunna trafikeras med upp till 45 meter långa spårvagnar. De hållplatser som kommer förlängas nu är Majvallen, Januar…

Spårarbete Munkebäckstorget, 27 februari till 1 mars

2024-02-22

Arbete måste utföras innan Munkebäckstorget för att öka säkerheten i spår-vagnstrafiken.

Cykelbana byggs mellan Wieselgrensplatsen och Vågmästareplatsen från mars till oktober

2024-02-21

Arbetet innebär att vi både bygger om och bygger ny gata, gångbana och cykelbana. Under tiden vi arbetar i området kommer gator och delar av gator att stängas av och ledas om.

Ledningsarbete på Bergslagsgatan mars 2024 – november 2024

2024-02-15

Göteborgs stad kommer att bygga ut allmän plats inom Centralenområdet. I samband med att Trafikverket är på väg att lämna över ytorna ovanpå Västlänkens tak bygger vi en ny gatustruktur i området.

Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar i Lindholmsallén från februari till maj

2024-02-15

Arbetet görs på parkeringen norr om Bra Sommarmöbler och på södra sidan av Lindholmsallén, nr 26 till 28.

Vägarbete i Lindholmsallén Vecka 8 – 14, 2024

2024-02-14

Just nu pågår arbetet med att bygga körfält för citybuss och ny spårväg mellan Frihamnen och Lindholmen, som ska stå klar årsskiftet 2025/2026.

Trafikomläggning i Leråkersmotet 30 januari till 5 april

2023-12-19

Vi fortsätter rusta upp Backavägen med arbeten på vatten och avloppsledningar. Den 30 januari kommer trafiken att läggas om i Leråkersmotet.

Förlängning av hållplatslägen längs linje 5 mellan september och februari

2023-10-26

Flera spårvagnshållplatser behöver förlängas för att spårvagnsnätet i framtiden ska kunna trafikeras med upp till 45 meter långa spårvagnar.

Totalavstängning på Inlandsgatan 17 oktober 2023 – 16 oktober 2024

2023-09-29

På grund av byggnation av ny gata, cirkulationsplats samt gång- och cykelbana på Inlandsgatan, kommer Inlandsgatan mellan Gropegårdsgatan och Herkulesgatan att stängas av helt för biltrafik under ett …

Ombyggnation på Skattegårdsvägen Sommaren 2023 – Våren 2024

2023-09-19

Under juni 2023 startartade arbetet med ombyggnation av korsningen Skattegårdsvägen - Önneredsvägen till cirkulationsplats. Gång- och cykeltunneln under Skattegårdsvägen ska rivas och tunneln ersätts …

Ombyggnad av A Odhnersgata och Olof Asklundsgata September 2023 – hösten 2025

2023-08-23

Arbete utförs vardagar kl. 6.30 – 19 men helgarbete kan bli aktuellt. Körfält, gång- och cykelbanor flyttas under arbetets gång. Följ skyltar och hänvisningar. Arbetet medför buller.

Göteborg Energi byter gamla fjärrvärmeledningar 2024

2023-05-09

Med start under 2024 kommer Göteborg Energi att gräva upp och ersätta föråldrade fjärrvärmeledningar i en rad områden i staden. Detta kommer att påverka framkomligheten för såväl bil-, cykel- som gång…

Avstängning av Masthamnsbron, från och med 29 augusti

2022-08-22

Masthamnsbron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag den 5 september 2022.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om aktuella vägarbeten så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}