Till sidans huvudinnehåll

Så sköts cykelbanorna


Så här sköts cykelbanorna i Göteborg under året.

Sopning och saltning

Gång- och cykelbanorna i centrala Göteborg maskinsopas en gång i veckan under barmarkssäsong och var fjortonde dag på cykelnätet utanför centrum. Under vinterhalvåret består väghållningen av halkbekämpning och snöröjning. Här kan du läsa mer om snöröjning och halkbekämpning.

Kontinuerlig skötsel

För att hålla cykelbanorna i gott skick året runt sker även kontinuerlig tillsyn och besiktning. Både bil och cykel används för att bedöma kvaliteten på bästa möjliga sätt. Skador på cykelbanan som till exempel hål, sättningar, sprickor och uppstickande kanter anmäls till Göteborgs Stads kontaktcenter och åtgärdas inom ett dygn om de bedöms utgöra en trafiksäkerhetsrisk. Minimikravet på säkerhetsbesiktningar av större gator är en gång per månad. Lokalgatorna besiktigas minst en gång varannan månad. Växtlighet som utgör en risk för trafikfara besiktigas minst tre gånger under växtsäsongen. Minst en av besiktningarna av gång- och cykelvägnätet under året sker med cykel.

Felanmälan cykelbanor

Felanmälan av cykelbanor gör du via formulär på webben eller via appen Cykelstaden . Din synpunkt/felanmälan skickas vidaretill de som jobbar på cykelbanorna med att sopa, klippa, skotta eller laga asfalt. Handlar din felanmälan om andra saker skickas ärendet till en handläggare som har ansvar för just den speciella cykelbanan.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om cykelbanorna så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}