Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Skötsel och underhåll av gator och vägar


Här beskriver vi hur vi underhåller de kommunala gatorna och vägarna i Göteborg.

Beslut om vilka gator och vägar som underhålls

Stadsmiljöförvaltningen beslutar om vilka gator och vägar som behöver asfalteras. De gator vi underhåller kommer i huvudsak från besiktningsprotokoll som våra entreprenörer skickar in tillsammans med synpunkter som skickas in från allmänheten. Tillsammans bildar de underlag till remisser som skickas ut till stadens olika ledningsägare (organisationer som ansvarar för olika ledningar som är nedgrävda i gatan, exempelvis vatten- och elledningar).

I sina remissvar beskriver ledningsägarna om de planerar in några arbeten på de föreslagna gatorna. Stadsmiljöförvaltningen asfalterar enbart gator där det inte finns några andra inplanerade arbeten.

Om gatan du bor på är i väldigt dåligt skick kan du anmäla det via stadens kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Vid akuta problem

Om du upptäcker ett hål i gatan eller något annat som utgör en risk bör du anmäla det snarast via formuläret Felanmälan - gator, torg, parker.

Så här går ett underhållsarbete till

När vi lägger ny asfalt på en väg eller gata fräser vi först bort den gamla, inklusive eventuella farthinder, därefter asfalteras hela gatan. Några veckor därefter sätts farthindren tillbaka och målning av kant- och mittlinjer sker. Arbetena kräver uppehållsväder, därför kan det dröja några veckor innan allt är återställt efter asfalteringen.

Aktuella vägarbeten

Vill du veta mer om ett specifikt arbete som pågår just nu? Här hittar du information om aktuella vägarbeten i Göteborg.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om skötsel och underhåll av gator och vägar så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}