Till sidans huvudinnehåll
En grå bil kör över ett övergångsställe med gupp.

Gator

Här hittar du information om hur gator och vägar i Göteborg sköts, vem som ansvarar för dem och hur du felanmäler om något är trasigt eller behöver åtgärdas.

Gatubelysning

Här hittar du information om hur gatubelysningen underhålls, hur trasiga lampor åtgärdas och hur vi arbetar för att göra belysningen smartare, tryggare och miljövänligare.

Skötsel och underhåll av gator och vägar

Här beskriver vi hur vi underhåller de kommunala gatorna och vägarna i Göteborg.

Ansvar för vägnätet i Göteborg

I Göteborg finns tre olika typer av vägar och vägtypen styr vem som ansvarar för den.

Kamerabevakning

Vi har olika typer av kameror som bevakar staden. Här finns information om hur vi hanterar de personuppgifter som kan förekomma vid kamerabevakning.

Relaterad information

Nu sopar vi rent gatorna

När gruset sopas bort prioriterar vi gång- och cykelbanor. Men var försiktig om du cyklar på bilvägar – där finns de största mängderna stenflis som sopas upp lite senare.

Företag och organisationer

Gräva i gatan

Planerar du markarbeten finns det regler och anvisningar att följa. Du kan läsa mer om det här.

Felanmälan av gator, torg och parker

Om du har en fråga eller synpunkter på hål i gatan eller på cykelbanan, om gatlampan inte lyser eller om ett buskage behöver klippas kan du använda detta formulär. Är det akut ring Göteborgs Stad 031-365 00 00.

${loading}