Till sidans huvudinnehåll
En grå bil kör över ett övergångsställe med gupp.

Gator

Här hittar du information om hur gator och vägar i Göteborg sköts, vem som ansvarar för dem och hur du felanmäler om något är trasigt eller behöver åtgärdas.

Gatubelysning

Här hittar du information om hur gatubelysningen underhålls, hur trasiga lampor åtgärdas och hur vi arbetar för att göra belysningen smartare, tryggare och miljövänligare.

Skötsel och underhåll av gator och vägar

Här beskriver vi hur vi underhåller de kommunala gatorna och vägarna i Göteborg.

Ansvar för vägnätet i Göteborg

I Göteborg finns tre olika typer av vägar och vägtypen styr vem som ansvarar för den.

Kamerabevakning

Vi har olika typer av kameror som bevakar staden. Trafikkameror som bevakar trafikflödet vid viktiga knutpunkter och de delar av vägnätet som är viktiga för ett bra trafikflöde. Vi har också tekniska anläggningskameror som finns i anslutning till vissa av våra trafikanläggningar, broar, tunnlar, hissar eller liknande. Dessutom finns det kollektivtrafikkameror i anslutning till hållplatser samt bevakningskameror med ändamålet att kunna tillhandahålla trygga offentliga platser och förebygga och förhindra brott. Vi har också bevakning av djurens inhägnader i Slottsskogen samt övervakning vattennivåer vid åar.

Relaterad information

Företag och organisationer

Gräva i gatan

Planerar du markarbeten finns det regler och anvisningar att följa. Du kan läsa mer om det här.

Felanmälan av gator, torg och parker

Om du har en fråga eller synpunkter på hål i gatan eller på cykelbanan, om gatlampan inte lyser eller om ett buskage behöver klippas kan du använda detta formulär. Är det akut ring Göteborgs Stad 031-365 00 00.

${loading}